• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Baza nieruchomości/Nieruchomość rolna w rejonie ulicy Sudeckiej

Nieruchomość rolna w rejonie ulicy Sudeckiej

Położenie

Działka rolna numer 601/115 w rejonie ulicy Sudeckiej

Dane podstawowe

Nieruchomość położona jest w obrębie Płonia, w rejonie ul. Sudeckiej, w sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolniczo. Zbywany teren posiada dostęp do drogi publicznej od strony ul.Sudeckiej, za pośrednictwem dróg gruntowych, działek drogowych stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz.

Oznaczenia geodezyjne

Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 601/115 k.m. 8 obręb Płonia o powierzchni 0,2948 ha.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą
Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne), jako przeznaczenie równorzędne ujawniono
symbol Z3 (tereny zieleni pozostałej). W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość sklasyfikowana została klasą bonitacyjną jako rola - RIIIa. Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały.

Numer księgi wieczystej

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr GL1R/00013196/1 Sądu Rejonowego w Raciborzu, na własność Gminy Racibórz

Forma zbycia

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Cena wywoławcza

29000.00

Wadium

2900.00

Termin przetargu

2023-11-30

Miejsce przetargu

30 listopada 2023r. o godzinie 12.00 w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta
Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w wysokości 2900,00 zł, na konto bankowe Nr 97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 ING Bank Śląski S.A, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 23 listopada 2023r

Miejsce publikacji ogłoszenia

Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 216 (II piętro), telefon: 32 755 07 08

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia o przetargach
pdf 2023-10-31 OGŁOSZENIE 601_115 Płonia.pdf
ilość pobrań: 17
OGŁOSZENIE 601_115 Płonia.pdf 102.03KB zobacz

 

do góry