Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

ul. Wiejska

Położenie

Nieruchomość zabudowana położona w Raciborzu przy ul. Wiejskiej

Dane podstawowe

Nieruchomość położona jest w Raciborzu przy ul. Wiejskiej. Jej częścią składową jest garaż w złym stanie technicznym, kwalifikujący się do rozbiórki lub remontu generalnego. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolnicze. Nabywca nieruchomości odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości
oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanego zagospodarowania nieruchomości, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Oznaczenia geodezyjne

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona ewidencyjnie nr 84/4 k.m. 1 obręb Ocice Górne o powierzchni 0,0165 ha.

Plan zagospodarowania przestrzennego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV/523/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 22 listopada 2005 r. Nr 136, poz. 3433), nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: G2MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Numer księgi wieczystej

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr GL1R/00030576/4 na własność Gminy Miasta Racibórz

Forma zbycia

Nieruchomość pozostaje w ofercie Miasta.

Cena wywoławcza

0.00

Wadium

0.00

Termin przetargu

0000-00-00

Miejsce przetargu

Nieruchomość pozostaje w ofercie Miasta.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 216 (II piętro), tel. 32 755 07 41.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia o przetargach
pdf 2023-09-21 urm zasadnicza ul Wiejska.pdf
ilość pobrań: 76
urm zasadnicza ul Wiejska.pdf 188.38KB zobacz
pdf 2023-09-21 ortofotmapa ul Wiejska.pdf
ilość pobrań: 80
ortofotmapa ul Wiejska.pdf 2.49MB zobacz

 

do góry