Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ochrona zabytków/Park Kulturowy/30 lat Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r. przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego. Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta. Na sesji rady Miasta Racibórz 26 kwietnia 2023 r. odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały o parku kulturowym w Raciborzu. Uchwała nie została podjęta — dziesięciu radnych głosowało za przyjęciem, dziesięciu przeciw i jeden wstrzymał się od głosu.

30 lat Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce

2023-03-06

 

Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa odbyły się w 2022 r. w Polsce już po raz trzydziesty. Miasto Racibórz otrzymało podziękowanie za organizację imprez w ramach tego wyjątkowego święta.

Z okazji trzydziestolecia EDD w Warszawie 7 grudnia Narodowy Instytut Dziedzictwa zorganizował uroczysty jubileusz, podczas którego wręczono organizatorom poszczególnych imprez statuetki z podziękowaniem za realizację wydarzeń. Statuetkę otrzymało także Miasto Racibórz, na ręce miejskiej konserwator zabytków.

W Raciborzu Europejskie Dni Dziedzictwa świętowane są co roku. W jubileuszowym 2022 r. miejska konserwator wraz z architekt miejską zorganizowały wycieczkę rowerową szlakiem kapliczek raciborskich. W mieście oprócz tego wydarzenia odbył się także spacer ze Stowarzyszeniem Odra 1945 szlakiem raciborskiej moderny, zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzeń za udział i zainteresowanie. Zapraszamy do świętowania także w roku bieżącym, więcej informacji wkrótce.

do góry