• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ochrona zabytków/Park Kulturowy/Dobre przykłady szyldów dla Parku Kulturowego

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r. przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego. Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta. Na sesji rady Miasta Racibórz 26 kwietnia 2023 r. odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały o parku kulturowym w Raciborzu. Uchwała nie została podjęta — dziesięciu radnych głosowało za przyjęciem, dziesięciu przeciw i jeden wstrzymał się od głosu.

Dobre przykłady szyldów dla Parku Kulturowego

2021-06-22

Będąc w temacie Parku Kulturowego nie sposób nie wspomnieć o szyldach informacyjnych umieszczanych przez przedsiębiorców na budynkach. Te powinny dobrze współgrać z ideą Parku Kulturowego. Jak pokazują przykłady z naszego miasta można stworzyć ciekawy i estetyczny szyld, który swoją formą zwraca uwagę potencjalnych klientów nie będąc jednocześnie rażącym w oczy "potworkiem".

Park Kulturowy określa zasady wyglądu szyldów. Te powinny być opracowane w formie ażurowych liter, umieszczane bezpośrednio na ścianie, bez tła.  Zaleca się stosowanie szyldów wspornikowych wykonanych w metaloplastyce. Dopuszcza się także możliwość oznaczenia nazwy lokalu za pomocą liter malowanych w artystyczny sposób bezpośrednio na elewacji.  Na każdy szyld i napis umieszczany na elewacji niezbędne jest uzyskanie zezwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Poniżej kilka przykładów z naszego miasta, które mogą posłużyć za dobre praktyki.

Artykuł powstał w ramach prac nad stworzeniem Parku Kulturowego.

do góry