Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ochrona zabytków/Park Kulturowy/Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi kampanię "Krajobraz (..)

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r. przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego. Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta. Na sesji rady Miasta Racibórz 26 kwietnia 2023 r. odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały o parku kulturowym w Raciborzu. Uchwała nie została podjęta — dziesięciu radnych głosowało za przyjęciem, dziesięciu przeciw i jeden wstrzymał się od głosu.

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi kampanię "Krajobraz mojego miasta"

2021-09-22
 

Kampania ma na celu uświadomienie wartości krajobrazowych zabytkowych miast a także edukowanie o tym, jak zadbać o swoje otoczenie.

W ramach kampanii powstała specjalna witryna internetowa, na której prezentowane są filmiki edukacyjne i spoty społeczne a także artykuły o tym jak uporządkować reklamy w swoim otoczeniu a także zachować zieleń w centrach miast. Zachęcamy do zapoznania się z kampanią TUTAJ.

We wrześniu 2021 r. organizatorzy kampanii zaprezentują premierę nowego filmu promującego akcję.

do góry