• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ochrona zabytków/Park Kulturowy/Zarządco uprzątnij przewody ze swego budynku

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r. przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego. Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta. Na sesji rady Miasta Racibórz 26 kwietnia 2023 r. odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały o parku kulturowym w Raciborzu. Uchwała nie została podjęta — dziesięciu radnych głosowało za przyjęciem, dziesięciu przeciw i jeden wstrzymał się od głosu.

Zarządco uprzątnij przewody ze swego budynku

2021-06-14

W związku z trwającymi pracami nad stworzeniem w naszym mieście Parku Kulturowego zwróciliśmy się z prośbą do zarządców budynków na Rynku i przy ulicy Długiej o uprzątnięcie szpecących przewodów i urządzeń nie spełnijących już swojej roli z elewacji.

Treść pisma poniżej.

W związku z pracami nad uporządkowaniem przestrzeni miasta w obrębie ścisłego centrum w ramach prac nad Parkiem Kulturowym zwracamy się z prośbą o usunięcie przewodów i urządzeń które nie spełniają swoich funkcji, ukrycie działających przewodów i urządzeń, a także uporządkowanie wszelkich elementów znajdujących się na elewacjach przylegających do głównych traktów pieszych.  Załączamy przykłady z ul. Długiej oraz Rynku.

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 36, ust. 1 ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710) na wszelkie remonty przeprowadzane w obrębie starego miasta w Raciborzu wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1669/97 należy uzyskać pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotyczy to zarówno budynków jak i terenów przyległych do budynków, ale również szyldów i reklam.

Artykuł powstał w związku z pracami nad Parkiem Kulturowym

do góry