Urząd Miasta Racibórz
https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/Strategia_Rozwoju_Miasta_Raciborz_i_Program_Wspierania_Przedsiebiorczosci
Drukuj grafikę : tak / nie

Strategia Rozwoju Miasta Racibórz i Program Wspierania Przedsiębiorczości

2021 rokiem Strategii i Programu Wspierania Przedsiębiorczości!

W roku 2021 przyjęte zostały dwa ważne dla rozwoju miasta dokumenty – Strategia do 2030 roku oraz Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+. Oba te dokumenty powstawały w wyniku wytężonej pracy ekspertów oraz szeroko zakrojonych konsultacji.

Strategia Rozwoju miasta do roku 2030

Celem, który przyświecał powstaniu tego dokumentu było jak najlepsze dopasowanie go do aktualnych potrzeb miasta i jego mieszkańców. By temu sprostać strategia była budowana w oparciu o spostrzeżenia szerokiego grona mieszkańców, przedsiębiorców i ekspertów. Całość prac poprzedziła również wnikliwa analiza SWOT, dzięki której przekonaliśmy się o niemałym potencjale Raciborza, jak również poznaliśmy ewentualne zagrożenia i ryzyka.
Najważniejszymi założeniami w dokumencie strategicznym są kwestie:

Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+

W związku z silną potrzebą rozwoju gospodarczego Raciborza, a co za tym idzie; zwiększeniem ilości miejsc pracy oraz atrakcyjności miasta dla aktualnych i przyszłych mieszkańców, powstał Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027+. Dokument ten zawiera sprawdzone na przestrzeni ostatnich lat metody pobudzania przedsiębiorczości i jej wspierania, a także zupełnie nowe i innowacyjne pomysły jak stworzyć inwestorom dobre warunki do prowadzenia biznesu. Program Wspierania Przedsiębiorczości jest jednocześnie diagnozą stanu lokalnej gospodarki oraz wskazuje kierunki rozwoju w celu zwiększenia potencjału gospodarczego miasta.
Według przyjętego dokumentu do najważniejszych elementów dobrej polityki gospodarczej Raciborza należą:

Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia obu dokumentów.

 Rys. Założenia Strategii Rozwoju Miasta i Program Wspierania Przedsiębiorczości