Strona główna Dla Mieszkańców Ekologia Aktualna jakość powietrza

Miasto Racibórz zostało objęte do końca 2019 r. I poziomem ostrzegania (kolor żółty) zgodnie z Planem Działań Krótkoterminowych (PDK).

I poziom ostrzegania został wprowadzony po informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Powietrza w Katowicach, który prowadzi stały monitoring jakości powietrza.
Plan działań krótkoterminowych stanowi część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku.

PDK odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w danej strefie poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.

Wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3.

I poziom ostrzegania jest poziomem informacyjnym i edukacyjnym, co oznacza, że każda gmina nim objęta ma obowiązek poinformować o tym fakcie swoich mieszkańców co najmniej poprzez swoją stronę internetową. Wprowadzany jest do końca danego roku kalendarzowego.

wiosInformacja o aktualnym stanie powietrza w województwie Śląskim

Dobowa prognoza jakości powietrzaDobowa prognoza jakości powietrza

 

Dobowa i aktualna jakość powietrza

Dane ze stacji pomiarowej przy ul. Chłopskiej w Raciborzu

 • Znaleziono 88 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna
 • Ostatnia
 • Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dob 2019-03-30

  Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150m3

  kategoria:
  Jakość powietrza

  Powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150m3

 • Powiadomienie o jakości powietrza 2019-03-22

  Powiadomienie o jakości powietrza

  kategoria:
  Jakość powietrza

  22.03.2019 r. jakość powietrza dla stężeń średniodobowych na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, będzie umiarkowana, lokalnie w części środkowej i południowej województwa będzie dostateczna.

 • Powiadomienie o jakości powietrza 2019-03-21

  Powiadomienie o jakości powietrza

  kategoria:
  Jakość powietrza

  21.03.2019 r. jakość powietrza dla stężeń średniodobowych na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, będzie umiarkowana i dobra.

 • Powiadomienie o jakości powietrza 2019-03-04

  Powiadomienie o jakości powietrza

  kategoria:
  Jakość powietrza

  04.03.2019 r. jakość powietrza dla stężeń średniodobowych na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, będzie umiarkowana i dobra.

 • Powiadomienie o jakości powietrza 2019-03-01

  Powiadomienie o jakości powietrza

  kategoria:
  Jakość powietrza

  01-02.03.2019 r. jakość powietrza dla stężeń średniodobowych na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, będzie dostateczna i umiarkowana.

 • Powiadomienie o jakości powietrza 2019-02-28

  Powiadomienie o jakości powietrza

  kategoria:
  Jakość powietrza

  28.02.2019 r. jakość powietrza dla stężeń średniodobowych na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, będzie umiarkowana i dostateczna.

 • Powiadomienie o jakości powietrza 2019-02-27

  Powiadomienie o jakości powietrza

  kategoria:
  Jakość powietrza

  27.02.2019 r. jakość powietrza dla stężeń średniodobowych na przeważającym obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, będzie umiarkowana. Na obszarze centralnym województwa oraz lokalnie jakość powietrza będzie dostateczna.

 • Powiadomienie o jakości powietrza 2019-02-19

  Powiadomienie o jakości powietrza

  kategoria:
  Jakość powietrza

  19.02.2019 r. jakość powietrza dla stężeń średniodobowych na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, będzie dostateczna.

 • Powiadomienie o jakości powietrza 2019-02-18

  Powiadomienie o jakości powietrza

  kategoria:
  Jakość powietrza

  18.02.2019 r. jakość powietrza dla stężeń średniodobowych na obszarze północnym województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, będzie zła, na obszarze środkowym i południowym jakość powietrza będzie zła i dostateczna.

 • Powiadomienie o jakości powietrza 2019-02-14

  Powiadomienie o jakości powietrza

  kategoria:
  Jakość powietrza

  14.02.2019 r. jakość powietrza dla stężeń średniodobowych na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie umiarkowana, lokalnie jakość powietrza będzie dostateczna (w obszarze centralnym województwa) oraz dobra.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna
 • Ostatnia

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H