Strona główna Dla Mieszkańców Ekologia Aktualna jakość powietrza

Aktualna jakość powietrza

Jakość powietrza

Pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim prowadzone są w ramach monitoringu krajowego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach.

Na terenie Miasta Racibórz przy ul. Wojska Polskiego zlokalizowana jest stacja pomiarowa na której prowadzone są pomiary: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku azotu, tlenków azotu oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Bieżące informacje o jakości powietrza w Raciborzu pochodzące ze stacji pomiarowej przy ul. Wojska Polskiego można zobaczyć klikając w link poniżej:

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/176/parametry/wszystkie

Orientacyjne dane o poziomie stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu w 14 punktach miasta pochodzące z czujników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej można zobaczyć tutaj:

http://www.telemetria.tech/

Poniżej link do powiadomień o jakości powietrza przekazywanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach:

http://www.katowice.wios.gov.pl/aktualnosci/komunikaty/powietrze.pdf

Informacje o jakości powietrza można również znaleźć również na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pod adresami:

http://www.katowice.wios.gov.pl oraz http://powietrze.katowice.wios.gov.pl

Prognozy jakości powietrza dostępne są pod adresem:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Poziomy ostrzegania

Obowiązujący od 6 lipca 2020 r. Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego przyjęty Uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. wprowadza trzy poziomy ostrzegania:

   I Poziom (żółty) – powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego.

   II Poziom (czerwony) – ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania.

   III Poziom (brązowy) – alarm smogowy - powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego.

Miasto Racibórz od 20 listopada do końca 2020 r. zostało objęte I Poziomem ostrzegania

Wystąpienie I Poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3.

Poziom II - wprowadzany jest po uzyskaniu informacji o wystąpieniu przekroczenia poziomu wynoszącego 100 μg/m3 dla pyłu PM10 w pomiarach z ostatniej doby.

Poziom III - wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego, kiedy poziom stężenia dobowego PM10 wynosi 150 μg/m3 w pomiarach z ostatniej doby.

Powyżej publikowane są wydawane ostrzeżenia o wystąpieniu II lub III poziomu ostrzegania.

Zalecenia w przypadku wystąpienia poziomów ostrzegania

W przypadku ogłoszenia POZIOMU II osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Wystąpienie POZIOMU III oznacza, że wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe (cierpiące z powodu chorób serca i z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego) powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Zalecenia w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza (przy POZIOMIE II i III):
- ograniczenie prac powodujących zapylenie np.: stosowanie dmuchaw, prace wyburzeniowe,
- ograniczenie stosowania kominków,
- korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej.

kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf pismo dot. przekroczenie dozwolonej liczby 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dobowej dopuszczalnej 50 µg.pdf 20-02-28 13:13 50.65KB pobierz plik: pismo dot. przekroczenie dozwolonej liczby 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dobowej dopuszczalnej 50 µg.pdf
pdf Pismo GIOŚ.pdf 20-02-28 13:13 107.93KB pobierz plik: Pismo GIOŚ.pdf
pdf POZIOM OSTRZEGANIA 20-09-30 14:53 193.27KB pobierz plik: POZIOM OSTRZEGANIA
pdf Powiadomienie o przekroczeniu poziomu stężeń pyłu zawieszonego PM10 20-11-30 14:39 69.22KB pobierz plik: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu stężeń pyłu zawieszonego PM10
pdf Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania.pdf 20-12-02 08:18 69.22KB pobierz plik: Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H