Strona główna Dla Mieszkańców Ekologia Aktualna jakość powietrza

Miasto Racibórz zostało objęte do końca 2018 r. I poziomem ostrzegania (kolor żółty) zgodnie z Planem Działań Krótkoterminowych (PDK).

I poziom ostrzegania został wprowadzony po informacji z dnia 8 marca 2018 roku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Powietrza w Katowicach, który prowadzi stały monitoring jakości powietrza.
Plan działań krótkoterminowych stanowi część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku.

PDK odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w danej strefie poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.

Wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3.

I poziom ostrzegania jest poziomem informacyjnym i edukacyjnym, co oznacza, że każda gmina nim objęta ma obowiązek poinformować o tym fakcie swoich mieszkańców co najmniej poprzez swoją stronę internetową. Wprowadzany jest do końca danego roku kalendarzowego.

wiosInformacja o aktualnym stanie powietrza w województwie Śląskim

Dobowa prognoza jakości powietrzaDobowa prognoza jakości powietrza

 

Dobowa i aktualna jakość powietrza

 • Znaleziono 35 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Jakość powietrza 2018-10-19

  Jakość powietrza

  kategoria:
  Jakość powietrza

  Jakość powietrza

 • Powiadomienie o jakości powietrza 2018-10-18

  Powiadomienie o jakości powietrza

  kategoria:
  Jakość powietrza

  18.10.2018 r. ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim, jakość powietrza będzie dostateczna, na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie umiarkowana.

 • Powiadomienie o jakości powietrza 2018-10-17

  Powiadomienie o jakości powietrza

  kategoria:
  Jakość powietrza

  17-18.10.2018 r. na obszarze północnym, bielsko-cieszyńskim i w Bielsku-Białej jakość powietrza będzie dobra, na pozostałym obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie umiarkowana.

 • Powiadomienie o jakości powietrza 2018-10-16

  Powiadomienie o jakości powietrza

  kategoria:
  Jakość powietrza

  16.10.2018 r na obszarze północnym, bielsko-cieszyńskim i w Bielsku-Białej jakość powietrza będzie dobra, na pozostałym obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie umiarkowana.

 • Powiadomienie o jakości powietrza 2018-10-12

  Powiadomienie o jakości powietrza

  kategoria:
  Jakość powietrza

  12.10.2018 r. jakość powietrza na obszarze centralnym oraz rybnicko-pszczyńskim, ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10, będzie umiarkowana,na pozostałym obszarze województwa śląskiego będzie dobra.

 • Powiadomienie o jakości powietrza 2018-10-05

  Powiadomienie o jakości powietrza

  kategoria:
  Jakość powietrza

  05.10.2018 r. w Częstochowie oraz na obszarze centralnym ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie umiarkowana, na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra.

 • Informacja o jakości powietrza 2018-08-24

  Informacja o jakości powietrza

  kategoria:
  Jakość powietrza

  24.08.2018 r. w Częstochowie, na obszarze centralnym i rybnicko-pszczyńskim jakość powietrza będzie dobra, na pozostałym obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom ozonu, jakość powietrza będzie umiarkowana.

 • Ryzyko przekroczenia w powietrzu wartości progowe 2018-08-19

  Ryzyko przekroczenia w powietrzu wartości progowej dla ozonu

  kategoria:
  Jakość powietrza

  Ze względu na wysokie temperatury (około 300C) i duże nasłonecznienie prognozowana jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego, ze względu na poziom ozonu, w dniach 19-20.08. 2018 r. będzie umiarkowana. Istnieje ryzyko przekroczenia w powietrzu wartości progowej jednogodzinnej dla ozonu wynoszącej 180 µg/m3.

 • Informacja o jakości powietrza w dniu 12.08.2018 2018-08-10

  Informacja o jakości powietrza w dniu 12.08.2018

  kategoria:
  Jakość powietrza

  12.08.2018 (niedziela) jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom ozonu, będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

 • Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarm 2018-08-04

  Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu

  kategoria:
  Jakość powietrza

  Ze względu na wysokie temperatury (około 300C i powyżej) i duże nasłonecznienie prognozowana jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego, ze względu na poziom ozonu, w dniach 04-05.08. 2018 r. będzie umiarkowana i dostateczna

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H