Strona główna Dla Mieszkańców Informacje dla Mieszkańców
09 Październik 2019
kategoria:
Informacje dla Mieszkańców
Agroenergia - projekt dla rolników
Agroenergia - projekt dla rolników

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi nabór wniosków w ramach projektu „Agroenergia”, w którym rolnicy mogą otrzymać m.in. dofinansowanie w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych do instalacji fotowoltaicznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NFOŚiGW

Informacje można też uzyskać przez kontakt telefoniczny z doradcami NFOŚiGW:

Filip Popowicz nr tel.: 22 45 90 969
Wojciech Jarosiński nr tel.: 22 45 90 371

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Do kiedy można składać wniosek?

Wnioski można składać do 20.12.2019 lub do wyczerpania puli środków.

Gdzie i jak można składać wnioski?

Wnioski składać można:
- za pośrednictwem generatora wniosków znajdującego się na stronie internetowej NFOŚiGW
- wysyłając wniosek tradycyjną pocztą na adres NFOŚiGW
- osobiście w NFOŚiGW

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H