• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Stare miasto/Park Kulturowy/Dach kościoła farnego po remoncie

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r.  z przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego.  Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta.

Dach kościoła farnego po remoncie

2023-01-02
Miasto Racibórz wsparło remont kwotą 400 000 zł
Miasto Racibórz wsparło remont kwotą 400 000 zł

Zakończył się remont dachu kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu. Na przedmiotowe prace Miasto Racibórz udzieliło w 2021 r. uchwałą rady miasta dotację w kwocie 400 000 zł. Parafia pozyskała również dotacje od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w łącznej kwocie 90 tys. zł oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 180 tys. zł.

Zakres prac obejmował wymianę pokrycia dachu wraz z przebudową więźby dachowej części wysokiej budynku kościoła.

Kościół farny w Raciborzu  to jeden z najstarszych kościołów Raciborza i Śląska, został wybudowany w 1205 r. Pomimo licznych przebudów do dzisiaj zachował cechy stylu gotyckiego. Świadczą o tym m.in.: rzut na planie krzyża łacińskiego, proporcje, piękne gwieździste sklepienie oraz konstrukcja szkarpowa. Dach kościoła wymagał jednak pilnej przebudowy - miejscowe przecieki prowadziły do nieodwracalnych zniszczeń więźby a tym samym do zachwiania stabilności jej konstrukcji, co mogło spowodować katastrofę. Zagrożenie stanowiły także notorycznie spadające dachówki. Podczas prac naprawiono więźbę a także całkowicie wymieniono pokrycie dachu, materiałem odpowiadającym historycznemu – dachówkami karpiówkami układanymi w koronkę.

Zadanie pn. „Wykonanie remontu więźby dachowej oraz dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Raciborzu”  było realizowane od 2020 r. do 2022 r. i zostało podzielone na 3 etapy.

W pierwszym etapie wykonano wymianę pokrycia wraz z remontem więźby dachowej na części wyższej dachu wraz z przyporami i daszkami przyległymi.

W kolejnym etapie wykonano remont fragmentu elewacji kościoła pomiędzy częścią wysoką oraz niską dachu.

W ostatnim etapie wykonano wymianę pokrycia wraz z remontem więźby dachowej na części niższej dachu budynku kościoła.

Dach pokryto dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę.

Całkowity koszt wykonania Zadania to kwota 1.882.748,31 zł netto (2.315.780,42 zł brutto). Na tą kwotę złożyły się zbiórki parafian i darowizny oraz dotacje Miasta Racibórz, dotacje Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2021 rok zadanie pn. „Wykonanie remontu więźby dachowej oraz dachu (części wyższej wraz z przyporami i daszkami przyległymi) kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Raciborzu” (1.062.535,53 zł netto, 1.306.918,70 zł brutto), objęte zostało dotacją:

  • Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 50.000,00 zł brutto,
  • Miasta Racibórz w kwocie 400.000,00 zł brutto,
  • oraz darowizną Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza w kwocie 7.000,00 zł.

W II etapie w 2022 roku „Wykonanie remontu elewacji (pomiędzy częścią wysoką oraz niską dachu) kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Raciborzu” objęte zostało dotacją:

  • Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 40.000,00 zł brutto.

W III etapie w 2022 rok zadanie pn. „Racibórz, kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wymiana pokrycia dachu części niższej wraz z remontem więźby dachowej z XVIII w.” zostało dofinansowane w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w wysokości 180.000,00 zł.

Kościół farny to świadectwo bogatej historii miasta o średniowiecznej proweniencji. Jest wpisany do rejestru zabytków od 1998 r. Jego zachowanie jako materialnego dziedzictwa jest bez wątpienia w naszym interesie społecznym.

do góry