Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ochrona zabytków/Park Kulturowy/Porządkujemy Stare Miasto. Rynek pięknieje.

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r. przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego. Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta. Na sesji rady Miasta Racibórz 26 kwietnia 2023 r. odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały o parku kulturowym w Raciborzu. Uchwała nie została podjęta — dziesięciu radnych głosowało za przyjęciem, dziesięciu przeciw i jeden wstrzymał się od głosu.

Porządkujemy Stare Miasto. Rynek pięknieje.

2022-05-09
 

Prowadzony od 2018 roku dialog z ekspertami, przedsiębiorcami, radnymi i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, spotkania połączone z prezentacją dobrych praktyk innych miast, odwoływanie się do historii, piękna i konieczności przywrócenia ładu oraz dążenie do poprawy estetyki należnej starówce Raciborza – te wszystkie działania połączone z wprowadzeniem nowych regulacji - przynoszą już pierwsze efekty!

Dziękujemy Wam drodzy przedsiębiorcy za współpracę. Doceniamy Wasz wysiłek, przede wszystkim ten finansowy, włożony w dostosowanie się do nowych regulacji. Szanowni Mieszkańcy, zobaczcie i oceńcie sami, ile zyskuje nasze otoczenie na tych pozornie drobnych zmianach, jak: obniżenie podestów, ujednolicenie kolorystyki parasoli, pozbycie się reklam z ogrodzeń, a także oczyszczenia przestrzeni z wolnostojących obiektów. Raciborski Rynek i Starówka pięknieją dzięki Wam! Jestem przekonany, że zyskają na tym wszyscy: mieszkańcy, turyści i restauratorzy, którzy będą mogli czerpać zyski z większej ilości zadowolonych z tych zmian klientów - mówi prezydent Dariusz Polowy.

Od 14 września 2021 roku wygląd ogródków reguluje Zarządzenie nr 1439/2021 Prezydenta Miasta Racibórz, przy czym ostateczny termin na wprowadzenie zmian mija wiosną bieżącego roku. Od rozpoczęcia prac nad uporządkowaniem Starego Miasta, w tym Rynku, stawiamy na dialog i współpracę. Uważnie wsłuchujemy się w głosy zarówno ekspertów, mieszkańców jak i przedsiębiorców, dlatego w wyjątkowych sytuacjach, jeszcze w tym roku zgodnie z zapisami Zarządzenia, dopuszczamy możliwość ubiegania się o czasowe odstępstwo od przyjętych docelowo zasad, po przedstawieniu pisemnego uzasadnienia i zaakceptowania przez Prezydenta Miasta Racibórz – wyjaśnia Dawid Wacławczyk, wiceprezydent Raciborza.

Wielu restauratorów mimo trudnych lat pandemii, i poczynionych wcześniej inwestycji dostosowało się do nowych zasad. Pierwsze modyfikacje wyglądu ogródków są już widoczne. Zostały ustawione możliwie w jednej linii, wszystkie o szerokości ok 10 m. Ujednolicone zostały także parasole – wszystkie są w kolorach écru, złamanej bieli czy beżu z logami sponsorów wyłącznie na lambrekinach. Ogrodzenia są ażurowe i niskie, nie można wieszać na nich reklam.  Z Rynku zniknął wolnostojący obiekt lodziarni - jego organizator przeniósł go do lokalu na zachodniej pierzei, przy której stanął estetyczny ogródek.

Z różnych względów nie wszystkim restauratorom udało się zmodyfikować swoje ogródki już w tym roku. Wnioskowali oni do prezydenta o czasowe odstępstwa od zasad obowiązujących zgodnie  z przyjętym Zarządzeniem. Prezydent zezwolił na pewne złagodzenia, ale jedynie na czas jednego sezonu. Oznacza to, że od przyszłego roku wszystkie ogródki powinny zostać dostosowane do wspólnych zasad. Docelowo z rynku znikną więc wszystkie zautomatyzowane i głośne zabawki (lub zostaną zastąpione zabawkami niezautomatyzowanymi, w stonowanych odcieniach), tym bardziej, że Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków neguje możliwość obecności tego typu atrakcji w przestrzeni historycznego Rynku. Wszystkie ogródki zostaną też postawione na niskich podestach i otoczone ogrodzeniem nie wyższym niż 100 cm, a maksymalna wysokość parasoli nie będzie mogła przekroczyć wysokości parteru. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rynek stanie się wolny od obiektów udających samodzielne konstrukcje architektoniczne

Wspomniane zarządzenie nie jest jedynym narzędziem regulującym wygląd ogródków gastronomicznych. Restauratorzy równolegle muszą uzyskać pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przy czym Prezydent Miasta Racibórz nie posiada kompetencji umożliwiających wydania odstępstwa, co do konieczności uzyskiwania wymaganych prawem ustawowym pozwoleń.

 

Jesteśmy ciekawi jak Państwo oceniacie zmiany na Rynku. Zachęcamy do wyrażania swoich opinii na fb Miasta Racibórz.

do góry