Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Przedsiębiorcza młodzież

W Raciborzu olbrzymią wagę przywiązuje się do wykształcenia u młodzieży ducha przedsiębiorczości. To m.in. dlatego od 2002 roku w raciborskich szkołach ponadpodstawowych prowadzone są zajęcia edukacyjne z zakresu podstaw przedsiębiorczości, co w zgodnej opinii nauczycieli oraz rodziców wykształca u uczniów zainteresowanie możliwościami indywidualnego rozwoju w kierunku polepszenia przyszłego życia zawodowego już w nastoletnim wieku. Czyni to także z absolwentów bardziej świadomych swoich praw i obowiązków, jako przyszłych pracowników.

Na tym jednak zaangażowanie Miasta się nie kończy, co znajduje odzwierciedlenie w kolejnych inicjatywach nastawionych na zaktywizowanie najmłodszych uczestników rynku pracy.

KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNESPLAN

Przedstawiciele Urzędu Miasta Racibórz oraz Inkubator Przedsiębiorczości corocznie ogłaszają konkurs na „Najlepszy Biznesplan”. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna ufundowana przez Prezydenta Miasta Racibórz.
Konkurs na najlepszy biznesplan jest kolejną inicjatywą Miasta na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, która wynika z realizowanego „Programu Wspierania Przedsiębiorczości 2027+”. Celem konkursu jest wybranie najciekawszych pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej w Raciborzu i promocja przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców miasta.

W konkursie na najlepszy raciborski biznesplan startować mogą mieszkańcy Raciborza, w wieku od 18 roku życia, którzy planują założyć działalność gospodarczą oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie dłużej niż 3 lata. Autorzy najlepszych biznesowych konceptów rywalizują o nagrodę finansową w wysokości 5000 zł oraz możliwość zaprezentowania swoich przedsięwzięć zawodowym inwestorom (aniołom biznesu, przedstawicielom Venture Capital). Zainteresowani udziałem w konkursie mogą liczyć na wsparcie kadry Inkubatora Przedsiębiorczości oraz specjalnie przygotowany cykl konsultacji. Autorzy najlepszych pomysłów rywalizują nie tylko o nagrodę finansową, ale także możliwość zaprezentowania swoich przedsięwzięć zawodowym inwestorom, przedsiębiorcom oraz włodarzom miasta. 

Realizacja idei uczenia się przez całe życie i budowy społeczeństwa opartego na wiedzy

Miasto ściśle współpracuje z Akademią Nauk stosowanych m.in. poprzez zawarte porozumienie, które przewiduje realizację projektów mających na celu podniesienie jakości edukacji, wspieranie działalności badawczej, realizację projektów oraz publikację ich wyników, zwiększenie dostępności programów szkoleniowych, promowanie wymiany międzynarodowej. W ramach współpracy Miasto umożliwi pracownikom i studentom Uczelni uczestnictwo w stażach, praktykach zawodowych, warsztatach organizowanych regularnie lub jednorazowo, a także będzie oferować możliwości zatrudnienia w trakcie realizacji studiów lub po ich zakończeniu. Władze Uczelni oraz Miasta chcą jeszcze mocniej promować swoje wzajemne działania. Planowany jest wspólny udział w przedsięwzięciach naukowych i miejskich. Już wkrótce powstaną nowe inicjatywy, które będą angażować zarówno studentów, jak i mieszkańców, zgodnie z przyświecającą dewizą „Uczelnia widoczna w mieście, miasto widoczne w uczelni”.

Raciborski Inkubator Przedsiębiorczości i Organizacji Pozarządowych aktywnie działa i realizuje warsztaty praktycznej przedsiębiorczości w szkołach. Utworzenie Akademii Młodego Przedsiębiorcy pozwoliło przeprowadzić lekcje przedsiębiorczości, które miały charakter spotkań motywacyjnych, edukacyjnych i wyłaniających młodych liderów. Podczas zajęć uczniowie poznawali praktyczną stronę tworzenia i prowadzenia biznesu, rozmawiali o swoich pomysłach, próbowali wspólnie z prowadzącym przekuć je na model biznesowy i zaplanować przedsiębiorstwo.

Zaktualizowano: 2023-07-26

do góry