Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Rewitalizacja/Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Obszar zdegradowany

Obszar zdegradowany jest to obszar gminy, który znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.

W mieście Racibórz zostały przeprowadzone badania, podczas których sprawdzono koncentrację negatywnyc zjawski społęcznych takich jak:

  • gęstość zaludnienia,
  • obciążenie demograficzne
  • ubóstwo,
  • bezpieczeństwo.

Ponadto, żeby teren mógł być uznany z obszar zdegradowany, musi na nim występować przynajmniej jedno z negatywnych zjawisk:

  • gospodarczych (np.długotrwałe bezrobocie),
  • środowiskowych (np. zanieczyszczenia),
  • przestrzenno-funkcjonalnych (np. braku dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość),
  • technicznych (np. stan techniczny budynków).

Obszar rewitalizacji

Jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego. Cechuje się  szczególną  koncentracją  negatywnych  zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. Od całości obszaru zdegradowanego wyróżnia go istotne znaczenie dla rozwoju miasta. To właśnie na tym obszarze gmina zamierza prowadzić działania rewitalizacyjne.

Propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji została skonsultowana z mieszkańcami Raciborza.

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w mieście racibórz

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdregradowanego i obszaru rewitalizacji

Rada Miasta w dniu 25 maja 2022 r. przyjęła uchwałę nr XLIV/630/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz, dokument jest dostępny do pobrania pod linkiem: uchwała delimitacyjna.

Zaświadczenia o położeniu nieruchomości/działek w obszarze rewitalziacji lub obszarze zdegradowanym

Szczegóły dotyczące wydawania zaświadczeń o położeniu nieruchomości/działki w obszarze rewitalizacji lub obszrze zdegradowanym zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce e-urząd/załatwianie spraw w Urzędzie.

Kategoria: Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji [5]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-09-09 Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji miasta Racibórz
ilość pobrań: 341
Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji miasta Racibórz 6.3MB zobacz
pdf 2022-09-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze
ilość pobrań: 366
Rozstrzygnięcie nadzorcze 114.83KB zobacz
pdf 2022-09-09 Mapa poglądowa obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
ilość pobrań: 239
Mapa poglądowa obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji 4.61MB zobacz
pdf 2022-09-16 Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji
ilość pobrań: 408
Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji 60.65MB zobacz
pdf 2022-09-09 Raport z konsultacji społecznych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz
ilość pobrań: 282
Raport z konsultacji społecznych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz 1.8MB zobacz
do góry