Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Rewitalizacja/Aktualności/II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

2023-04-20

Wraz z początkiem kwietnia br. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Rewitalizacji powołanego Zarządzeniem nr 2318/2023 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2023 r.

Na posiedzeniu przedstawiciel firmy InnoCo, która jest odpowiedzialna za opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030” (dalej GPR), omówił przeprowadzony proces konsultacji społecznych projektu GPR oraz przedstawił zmiany w dokumencie, które wynikały z uwag zgłoszonych przez mieszkańców oraz innych podmiotów konsultujących GPR. 

W dalszej części spotkania Komitet Rewitalizacji debatował nad dokumentem, który ostatecznie został jednogłośnie pozytywnie oceniony przez zgromadzonych.

Na koniec spotkania Zastępca Prezydenta Dawid Wacławczyk, firma InnoCo oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Anna Kobierska-Mróz, podziękowali Komitetowi Rewitalizacji za pochylenie się nad niniejszym dokumentem.

3 zdjęcia

II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

3 zdjęcia

   

do góry