Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
05 Listopad 2003
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
Śląski Fundusz Stypendialny po raz kolejny przyznał pomoc szczególnie uzdolnionym studentom - mieszkańcom województwa śląskiego. W związku z przeprowadzoną we wrześniu/październiku br. VI edycją Programu Stypendialnego Fundacji, do biura Zarządu spłynęło niemal 200 wniosków studentów – mieszkańców naszego województwa. W październiku 2003 roku Rada Fundacji pod przewodnictwem Senatora RP Adama GRACZYŃSKIEGO pozytywnie zaopiniowała i wskazała 20 szczególnie uzdolnionych studentów, wśród których rozdzielone zostało: 20 stypendiów semestralnych (w kwocie 1500 zł płatnych w miesięcznych ratach po 300 zł). Uroczystość wręczenia VI już edycji stypendiów Śląskiego Funduszu Stypendialnego odbyła się 30 października 2003r. w siedzibie firmy Stalexport SA, jednego z Fundatorów Fundacji. Wybrane osoby to studenci różnych kierunków studiów, niejednokrotnie studiujący na kilku uczelniach jednocześnie, często poza rodzimym Śląskiem. To co ich łączy to oczywiście miejsce zamieszkania – województwo śląskie, ale także wysoka średnia ocen (powyżej 4,5) oraz trudna sytuacja ekonomiczna ich rodzin, często wielodzietnych lub niepełnych. Należy, bowiem przypomnieć, że Stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego mają charakter naukowo-socjalny. Przyznawane są, co pół roku tym studentom uczelni wyższych, którzy pomimo udokumentowanej bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, nie poddają się trudnościom i osiągają najlepsze wyniki na swoich uczelniach. Śląski Fundusz Stypendialny został powołany do życia w 2001 roku z inicjatywy senatora Adama GRACZYŃSKIEGO. Od tego czasu dwa razy do roku przyznaje pomoc uzdolnionym młodym ludziom – mieszkańcom Śląska, których niełatwa sytuacja ekonomiczna może zagrażać w drodze do dalszego rozwijania horyzontów życiowych, związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia, popartego wybitnymi wynikami w nauce. W ciągu sześciu kolejnych edycji programów stypendialnych, z pomocy Fundacji skorzystało już ponad 120 młodych ludzi – mieszkańców Śląska, na rzecz, których ogółem przeznaczono kwotę ponad 130 000,00 zł. Wszystkie informacje o Fundacji, Regulamin przyznawania pomocy z jej środków oraz formularze wniosków dla zainteresowanych studentów, od lutego 2003 roku dostępne są dla zainteresowanych na stronie internetowej Śląskiego Funduszu Stypendialnego www.sfs.katowice.pl, co zapewne w przyszłości ułatwi studentom dostęp do informacji. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ŚFS, o stypendia mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa śląskiego, którzy: osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze średnią ocen min. 4,5 oraz udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną. Rada Fundacji każdorazowo, wybiera z nadesłanych zgłoszeń kilkunastu lub kilkudziesięciu stypendystów. Kolejna, VII już edycja stypendiów Śląskiego Funduszu Stypendialnego zostanie ogłoszona w lutym 2004 roku. Osoby zainteresowane mogą przesyłać wnioski o pomoc ze środków Fundacji po zakończeniu zimowej sesji egzaminacyjnej na adres Fundacji: Śląski Fundusz Stypendialny, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice Wszystkie firmy oraz osoby prywatne, którym nieobce są sprawy śląskiej młodzieży zapraszamy do uczestniczenia w programach pomocowych organizowanych cyklicznie przez Fundację ŚFS, poprzez zasilanie konta fundacji: Bank BPH PBK SA nr rach: 10601220-320000758135 . W ten sposób pozyskane środki finansowe przeznaczane są na pomoc dla najzdolniejszych, a zarazem najbardziej potrzebujących pomocy, naszych, śląskich studentów.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H