• Język migowy
  • BIP

Remont DW 935 do Rzuchowa

2019-12-03

 Utrudnienia na DW 935

Z końcem października ruszyły prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej 935 do Rzuchowa. W tej chwili kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami - ruchem wahadłowym na dwóch odcinkach. Co obejmuje inwestycja?

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest inwestorem zadania pn. przebudowa DW 935 na odcinku  C – od kanału Ulga w Raciborzu do ulicy Pamiątki w Gminie Kornowac oraz odcinek D – od ulicy Pamiątki do skrzyżowania z DW 933 w Gminie Kornowac.

Przebudowa DW 935 polega na rozebraniu istniejącej konstrukcji drogi i wybudowaniu jej od nowa. W szczególności wykonane będą:

- ujednolicenie szerokości jezdni,
- przebudowa istniejącej konstrukcji jezdni z dopuszczeniem nacisku na pojedynczą oś 11,5 tony
- przebudowa i korekta geometrii istniejących skrzyżowań,
- przebudowa oraz budowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych,
- przebudowa zjazdów,
- przebudowa i budowa zatok autobusowych,
- zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów uspokojenia ruchu,
- przebudowa i prace na obiektach mostowych
- elementy odwodnienia pasa
- zabezpieczenie i przebudowa wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi – sieci uzbrojenia terenu i inne,
- ekran akustyczny,
- kanały technologiczne,
- budowa oświetlenia ulicznego.

Prace potrwają do marca 2022 r. Do tego czasu należy spodziewać się utrudnień w ruchu, w szczególności ruchu wahadłowego i zwężeń jezdni.

Koszt robót budowlanych wynosi 103 590 838,03 zł w całości finansowany z budżetu Województwa Śląskiego. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

do góry