• Język migowy
  • BIP

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r. przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego. Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta. Na sesji rady Miasta Racibórz 26 kwietnia 2023 r. odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały o parku kulturowym w Raciborzu. Uchwała nie została podjęta — dziesięciu radnych głosowało za przyjęciem, dziesięciu przeciw i jeden wstrzymał się od głosu.

Co łączy Racibórz z Żorami?

2021-07-07

Co łączy Racibórz z Żorami?

Obydwa miasta mogą się poszczycić obecnością średniowiecznych murów obronnych. W przypadku Żor mury te zostały poddane gruntownej renowacji w wyniku której powstał amfiteatr a także odtworzono fosę wraz z kładką. W rezultacie powstało miejsce w centrum miasta gdzie mieszkańcy mogą podziwiać spektakle i koncerty pod chmurką (na zdjęciach mury w Żorach po renowacji). Żorskie pozostałości dawnych fortyfikacji zostały pięknie oswietlone, przez co stanowią atrakcję także nocą.Racibórz wprawdzie posiada mniejszą ilość zachowanych obwarowań miejskich, ale mogą się one stać równie ciekawą atrakcją turystyczną. Łączna długość murów w Raciborzu to ok. 73 m, w tym mur przy ul. S. Drzymały (38 m), przy ul. Browarnej (12 m), a także przy ul. Basztowej  (22,6 m).


Utworzenie parku kulturowego jest szansą na "drugą młodość" dla zabytków, które do tej pory stały w cieniu innych obiektów.

 


źródło: UM Żoryźródło: UM Żory


źródło: UM Żory


Artykuł powstał w ramach prac nad utworzeniem parku kulturowego w Raciborzu.

do góry