Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Potencjał gospodarczy

Dynamiczny rozwój

Stabilny rynek pracy, dostęp do wykwalifikowanych kadr i utrzymywany od lat status silnego ośrodka gospodarczego, w którym rozwijają się i osiągają sukces innowacyjne przedsięwzięcia lokują Racibórz w czołówce perspektywicznych miast w Polsce i Europie. Ilość i różnorodność zachęt oraz ulg dla przedsiębiorców sprawiają, że obecny czas jest najlepszym na zdecydowane działanie. W Raciborzu funkcjonują znane w Polsce i za granicą spółki, m.in.: Sunex S.A. , RAFAKO S.A., Mieszko S.A., Henkel Sp. z o.o., Tokai Cobex Polska Sp. z o.o.

 Sektory „wysokiej szansy” 

RACIBÓRZ

Władze miasta aktywnie monitorują lokalny rynek chcąc ułatwić inwestorom decyzję o ulokowaniu inwestycji na terenie Raciborza.

Przemysł i branża medyczna

Mając na uwadze tradycje Raciborza związane od lat z produkcją i przemysłem oraz biorąc pod uwagę preferencje wyboru kierunku kształcenia wśród uczniów raciborskich szkół średnich, zawodowych i uczelni wyższych oraz bogatą ofertę terenów inwestycyjnych, dostępność instrumentów wspierających rozwój biznesu oraz zaangażowanie lokalnych władz w proces wspierania przedsiębiorczości, miasto stwarza doskonałe warunki do rozwoju działalności w sektorach przemysłowym i medycznym.

Turystyka, hotelarstwo i gastronomia

Lokalizacja miasta przy drogach krajowych, wojewódzkich i bliskość autostrady A1, A4 oraz czeskiej D1, mnogość połączeń transportu publicznego (kolej, autobusy dalekobieżne), a przede wszystkim malownicze położenie sprawiają, że Racibórz jest odpowiednim terenem do rozwoju biznesu w sektorze turystyki i rekreacji. Na terenie miasta znajdują się liczne, czasem kilkuset-etnie atrakcje turystyczne, m.in. Zamek Książąt Raciborskich, Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, rezerwat przyrody „Łężczok” czy inne tereny zielone również objęte programem „Natura 2000”. Stanowi doskonałą bazę wypadową do organizacji wycieczek wokół doliny górnej Odry czy po Kotlinie Raciborsko-Oświęcimskiej i jej okolicach, będąc także miejscem godnym rozważenia dla inwestycji w branżę hotelarską i gastronomiczną.

Logistyka i transport

Położenie w południowo-zachodniej części Polski, nieopodal granicy z Republiką Czeską i ważne z gospodarczego punktu widzenia włączenie w obszar Subregionu Zachodniego Polski Zachodniej, a także duża ilość przedsiębiorstw (w tym przemysłu i firm produkcyjnych) stwarza szansę na rozwój biznesu w ramach sektorów logistyki i transportu. Nie bez znaczenia jest tu także bardzo dobrze rozwinięta w mieście sieć dróg lokalnych, wojewódzkich i krajowych, a także potencjał turystyczny miasta i regionu.

Województwo ŚLĄSKIE

Analizy, których przedmiotem było województwo śląskie wykazują, że sektorami, w których należy upatrywać wysokiej szansy biznesowej są: motoryzacja, BPO (Business Process Outsourcing – outsourcing procesów biznesowych, tj.: księgowość, IT czy obsługa klienta), high-tech oraz turystyka.

Więcej o możliwościach, jakie województwo śląskie otwiera przed turystyką można znaleźć na stronie internetowej http://www.slaskie.travel/.

Z kolei więcej informacji na temat możliwości i szans biznesowych na Śląsku można znaleźć na platformie internetowej Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora http://www.rcoi.pl/pl/opis_regionu/sektory_wysokiej_szansy/.

Potencjał infrastrukturalny

Infografika przedstawiająca mocne strony Raciborza 

 • W Raciborzu powierzchnia objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi blisko 39%.
 • Miasto na bieżąco prowadzi działania związane z przygotowywaniem terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą. Obejmują one wyodrębnienie kluczowych terenów inwestycyjnych do skomercjalizowania oraz opracowanie koncepcji ich zagospodarowania. Priorytetowo są traktowane tereny produkcyjne oraz tereny przeznaczone pod działalność firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Aktualnie są to tereny zlokalizowane przy ul. Mikołowskiej https://www.raciborz.pl/invest_in_raciborz/ul_Mikolowska
 • W mieście funkcjonuje Elektroniczny System Informacji Miejskiej (ESIM) – platforma teleinformatyczna umożliwiająca kontakt na linii administracja - mieszkaniec za pośrednictwem sieci Internet.
 • Przez miasto przebiega sieć przesyłowa 400 kV, eksploatowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe Sp. z o.o. Za dostawę prądu odpowiada drugie największe przedsiębiorstwo z branży energetycznej  w Polsce - TAURON Polska Energia S.A.
 • Miasto Racibórz jest zgazyfikowane w 90%, a istniejąca sieć gazowa posiada znaczne rezerwy przepustowości. Odbiorcy gazu z terenu Gminy zasilani są za pośrednictwem sieci niskiego i średniego ciśnienia, a także poprzez stacje redukcyjno-pomiarową I° oraz pięć stacji redukcyjno-pomiarowych II°. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. gwarantuje ich dobry stan techniczny.
 • Długość sieci kanalizacyjnych na terenie Raciborza wynosi łącznie 114 km. Dostęp do kanalizacji ma około 95 proc. mieszkańców miasta.
 • Na terenie Miasta Racibórz koncesję na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła posiada Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie-Zdrój S.A. Największym odbiorcą ciepła na terenie miasta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna”. Łączna długość ciepłociągów eksploatowanych przez PEC Jastrzębie-Zdrój na terenie Raciborza wynosi ok. 45,2 km.
 • W Raciborzu realizowane są kolejne inwestycje drogowe mające usprawnić poruszanie się po nim oraz dotarcie do Miasta. Są to m.in.: budowa drogi Racibórz-Pszczyna (mająca połączyć Racibórz z Pszczyną poprzez Rybnik i Żory, będąc jednocześnie obwodnicą tych miast), budowa Drogi Głównej Południowej - odcinek raciborski (jej ukończenie umożliwi sprawne połączenie Raciborza z miastami sąsiednimi - Rybnik, Jastrzębie-Zdrój - a także szybki dojazd do autostrady A1), budowa wschodniej obwodnicy Miasta Racibórz na odcinku od Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna do Drogi Krajowej 45.
 • Zakończono budowę przeciwpowodziowego zbiornika Racibórz Dolny, którego powierzchnia to 26 km2. Zbiornik zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom dorzecza Odry - od Raciborza do Wrocławia.
 • Najbliższe lotnisko znajduje się w promieniu 69 kilometrów (Ostrawa-Mosnov, Republika Czeska), kolejny międzynarodowy port lotniczy znajduje się w promieniu 90 kilometrów (Katowice-Pyrzowice).
 • Racibórz dysponuje kompleksową ofertą edukacyjną: od żłobków, przez przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, po szkoły średnie, zawodowe, a nawet uczelnię wyższą.
 • Dogodne położenie na mapie Polski, malowniczy krajobraz oraz odpowiednie zaplecze infrastrukturalne czynią z Raciborza atrakcyjny teren do czynnego uprawiania i dalszego rozwoju turystyki i rekreacji (w tym niemal każdego rodzaju sportu).

Informacje na temat instytucji okołobiznesowych świadczących usługi stwarzające możliwości do optymalnego rozwoju biznesu można znależć pod adresem: https://www.raciborz.pl/invest_in_raciborz/Instytucje_wspierajace

Zaktualizowano: 2023-07-26

do góry