Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ochrona zabytków/Park Kulturowy/PARK KULTUROWY. Ostatnie dni na mailowe złożenie uwag do (..)

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r. przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego. Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta. Na sesji rady Miasta Racibórz 26 kwietnia 2023 r. odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały o parku kulturowym w Raciborzu. Uchwała nie została podjęta — dziesięciu radnych głosowało za przyjęciem, dziesięciu przeciw i jeden wstrzymał się od głosu.

PARK KULTUROWY. Ostatnie dni na mailowe złożenie uwag do projektu

2021-06-29
 

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r.  z przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego.  Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta.

W maju 2021 r., po zebraniu wniosków mieszkańców na piśmie co do zapisów uchwały o parku kulturowym, zespół ds. parku kulturowego opracował propozycję zasad, które miałyby obowiązywac na terenie chronionym. Przypominamy, że ostatniego czerwca mija czas na możliwość składania swoich uwag i wniosków do tej wersji uchwały. Z jej treścią można się zapoznać na stronie Urzędu Miasta pod linkiem:

https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/Zasady_parku_kulturowego

Pod tym linkiem znajdą Państwo również wyjaśnienie czym jest park kulturowy.

Uwagi mogą dotyczyć sposobu ochrony wartościowego krajobrazu, granic ochrony jak i elementów chronionych. Do 30 czerwca br. można je wysyłać na adres mailowy: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

W późniejszym czasie, po wprowadzeniu ewentualnych zmian w projekcie uchwały, planowane są spotkania z mieszkańcami i dalsze konsultacje.

Artykuł powstał w ramach prac nad stworzeniem Parku Kulturowego.

do góry