Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ekologia/Powiadomienia o jakości powietrza/Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia (..)

 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu. POZIOM 1

2022-02-25

DMS-KA.731.3.1.2022
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia
średniodobowego poziomu dopuszczalnego
(ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3)
dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Data wystąpienia
25.02.2022 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka
Od dnia 25.02.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
Przyczyny

Emisja z sektora bytowo-komunalnego
szczególnie w okresie grzewczym, wzmożony
ruch samochodów.

Rok 2022

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu
dopuszczalnego dla pyłu PM10

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ w Dąbrowie Górniczej,
Katowicach (stacja komunikacyjna) ul. Plebiscytowa, w rejonie dróg, Tychach, Zabrzu,
Rybniku, Częstochowie (stacja komunikacyjna) ul. AK/Jana Pawła II, w rejonie dróg,
Goczałkowicach-Zdroju, Godowie, Knurowie, Lublińcu, Myszkowie, Pszczynie, Raciborzu,
Wodzisławiu Śląskim, Zawierciu, Żywcu za okres od 24.02.2021 roku do 23.02.2022 roku
wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu
PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) na terenie: powiat miasto Dąbrowa
Górnicza, powiat miasto Katowice - w rejonie dróg, powiat miasto Tychy, powiat miasto
Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat miasto Piekary Śląskie, powiat miasto Ruda Śląska,
powiat miasto Świętochłowice, powiat miasto Rybnik, powiat miasto Żory, powiat miasto
Jastrzębie-Zdrój, powiat miasto Częstochowa - w rejonie dróg, powiat będziński, powiat
bieruńsko-lędziński, powiat rybnicki, powiat mikołowski, powiat pszczyński, powiat bielski,
powiat lubliniecki, powiat kłobucki, powiat raciborski, powiat wodzisławski, powiat
zawierciański, powiat myszkowski, powiat żywiecki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu
dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia
średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: 2 673 273 osoby.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy
ludności

osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-
naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba
wieńcowa),

osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba
płuc),

osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

 

Możliwe negatywne
skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać
pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej,
brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie
dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej,
nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu
zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki
ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest
konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
niepełnosprawnymi,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim
do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko
narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu
zawieszonego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania
25.02.2022 r.
Podstawa prawna

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 845)

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska dane z systemu
monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.

Opracowanie
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska (RWMŚ Katowice)

Publikacja
Portal Jakości Powietrza GIOŚ Informacje regionalne
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0

Andrzej Szczygieł

Naczelnik Regionalnego Wydziału

Monitoringu Środowiska w Katowicach

 

do góry