Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Planowanie przestrzenne/Studium uwarunkowań i kierunków

Studium uwarunkowań i kierunków

Ważna informacja!

W ramach geoportalu miejskiego - Elektronicznego Systemu Informacji Miejskiej - udostępniono usługi przeglądania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza. Portal dosępny jest na stronie internetowej https://raciborz.imapcity.pl.

Po otwarciu stronynależy wybrać moduł Planowanie przestrzenne. Na pasku Zawartość mapy użytkownik wybiera zakres tematyczny wyświetlanej mapy tj. Oryginalne rastry studium - zestaw.

Instrukcja obsługi geoportalu miejskiego dostępna jest tutaj.

Aby przeglądać Studium uwarunkowań i kierunków na miejskim geoportalu raciborz.imapcity.pl wystarczy przejść tutaj.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza zostało przyjęte 30 grudnia 2009 r. Uchwałą Rady Miasta Racibórz Nr XXXVIII/575/2009. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium uwarunkowań i kierunków określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. Dokument ten nie jest aktem prawa miejscowego, jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

Ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu, w pokoju 208 na II piętrze, a także otrzymać wypis i wyrys - opis procedury oraz druk wniosku dostępny jest klik.

Kategoria: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-05-19 Uchwała Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza”
ilość pobrań: 1983
Uchwała Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza” 12.73KB zobacz
Kategoria: Załącznik nr 1 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - część tekstowa [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-05-19 TOM I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - tekst studium
ilość pobrań: 2917
TOM I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - tekst studium 207.47KB zobacz
pdf 2016-05-19 TOM I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - załączniki tekstowo-tabelaryczne UT/1–UT/36
ilość pobrań: 3289
TOM I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - załączniki tekstowo-tabelaryczne UT/1–UT/36 899.44KB zobacz
Kategoria: Załącznik nr 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - część tekstowa [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-05-19 TOM II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - tekst studium
ilość pobrań: 2210
TOM II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - tekst studium 494.53KB zobacz
pdf 2016-05-19 TOM II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - załączniki tekstowo tabelaryczne KT/1.1; KT/2.1–KT/2.14; KT/3.1; KT/4.1–KT/4.3
ilość pobrań: 1472
TOM II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - załączniki tekstowo tabelaryczne KT/1.1; KT/2.1–KT/2.14; KT/3.1; KT/4.1–KT/4.3 272.26KB zobacz
Kategoria: Załącznik nr 3 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - część rysunkowa [6]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-05-19 Rysunek IA – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – zagospodarowanie terenu
ilość pobrań: 1979
Rysunek IA – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – zagospodarowanie terenu 16.1MB zobacz
pdf 2016-05-19 Rysunek IB – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – komunikacja i infrastruktura techniczna
ilość pobrań: 1408
Rysunek IB – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – komunikacja i infrastruktura techniczna 12.16MB zobacz
pdf 2016-05-19 Rysunek IC – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – uwarunkowania przyrodnicze
ilość pobrań: 1299
Rysunek IC – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – uwarunkowania przyrodnicze 15.63MB zobacz
pdf 2016-05-19 Rysunek ID – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – uwarunkowania kulturowe
ilość pobrań: 1460
Rysunek ID – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – uwarunkowania kulturowe 9.66MB zobacz
pdf 2016-05-19 Rysunek IE – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – stan prawny gruntów
ilość pobrań: 1450
Rysunek IE – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – stan prawny gruntów 13.7MB zobacz
pdf 2016-05-19 Rysunek IF – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – plany miejscowe i przesądzenia lokalizacyjne
ilość pobrań: 2824
Rysunek IF – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – plany miejscowe i przesądzenia lokalizacyjne 14.93MB zobacz
Kategoria: Załącznik nr 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - część rysunkowa [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-05-19 Rysunek IIA – Kierunki zagospodarowania przestrzennego - plansza zbiorcza
ilość pobrań: 2293
Rysunek IIA – Kierunki zagospodarowania przestrzennego - plansza zbiorcza 19.91MB zobacz
pdf 2016-05-19 Rysunek IIB – Kierunki ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
ilość pobrań: 1399
Rysunek IIB – Kierunki ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 15.62MB zobacz
pdf 2016-05-19 Rysunek IIC – Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - plansza zbiorcza
ilość pobrań: 1355
Rysunek IIC – Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - plansza zbiorcza 11.46MB zobacz
Kategoria: Załącznik nr 4 - Rozpatrzenie uwag [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2016-05-19 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium
ilość pobrań: 1297
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium 79.53KB zobacz
do góry