Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ekologia/Aktualna jakość powietrza

Aktualna jakość powietrza

 

Jakość powietrza

Pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim prowadzone są w ramach monitoringu krajowego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach.

Na terenie Miasta Racibórz przy ul. Wojska Polskiego zlokalizowana jest stacja pomiarowa na której prowadzone są pomiary: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku azotu, tlenków azotu oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Bieżące informacje o jakości powietrza w Raciborzu pochodzące ze stacji pomiarowej przy ul. Wojska Polskiego można zobaczyć klikając w linki poniżej:

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/table/11794/3/0

Poniżej link do powiadomień o jakości powietrza publikowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach:

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12

Prognozy jakości powietrza dostępne są pod adresem:

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie

Poziomy ostrzegania
Obowiązujący od 6 lipca 2020 r. Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego przyjęty Uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. wprowadza trzy poziomy ostrzegania:

   I Poziom (żółty) – powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego.
   II Poziom (czerwony) – ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania.
   III Poziom (brązowy) – alarm smogowy - powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego.

Miasto Racibórz od 1 lutego do końca 2023 r. zostało objęte I Poziomem ostrzegania (dla PM10).

Miasto Racibórz od 27 marca do końca 2023 r. zostało objęte I Poziomem ostrzegania (dla PM2,5).

Poziom I - związany jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3.

Poziom II - wprowadzany jest po uzyskaniu informacji o wystąpieniu przekroczenia poziomu wynoszącego 100 μg/m3 dla pyłu PM10 w pomiarach z ostatniej doby.

Poziom III - wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego, kiedy poziom stężenia dobowego PM10 wynosi 150 μg/m3 w pomiarach z ostatniej doby.

Zalecenia w przypadku wystąpienia poziomów ostrzegania

W przypadku ogłoszenia POZIOMU II osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Wystąpienie POZIOMU III oznacza, że wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe (cierpiące z powodu chorób serca i z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego) powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Zalecenia w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza (przy POZIOMIE II i III):
1) ograniczenie prac powodujących zapylenie np.: stosowanie dmuchaw, prace wyburzeniowe;

2) ograniczenie stosowania kominków;

3) korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-03-28 Ryzyko średnioroczne PM 2,5 27.03.2023.pdf
ilość pobrań: 86
Ryzyko średnioroczne PM 2,5 27.03.2023.pdf 151.6KB zobacz
pdf 2023-03-28 Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μgm3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu-1.pdf
ilość pobrań: 89
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μgm3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu-1.pdf 202.3KB zobacz
do góry