Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Odpady komunalne/Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i (..)

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Miasta Racibórz

  • Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz
  • Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Adamczyka 10, Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWOCZESNA ul. Wileńska 3, 47-400 Racibórz
  • Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Nad Koleją, "B&WJ" Sp. z o.o. ul. Stalowa 4, 47-400 Racibórz
  • Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Stalowa 4, GP ECO Sp. z o.o., ul. Stalowa 4, 47-400 Racibórz
  • Punkt zbierania ZSEE w Raciborzu: ul. Stalowa 4

Do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zobowiązani są także:

  • sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego - przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju
  • prowadzący punkt serwisowy - w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt

do góry