Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych

Najczęstszą przyczyną uwolnień niebezpiecznych środków chemicznych (NŚCh) są:

 • awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych;
 • wypadki cystern kolejowych oraz auto-cystern;
 • rozszczelnienia rurociągów przemysłowych;
 • katastrofy morskich tankowców i chemikaliowców.

ZAPAMIĘTAJ !!!
Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi określającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu, w następujący sposób:
np.: benzyny - paliwa silnikowe
33 - nr rozpoznawczy
1203 - nr substancji wg wykazu ONZ.

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku z udziałem NŚCh - powiadom natychmiast w jakikolwiek sposób straż pożarną i policję.
Podaj istotne dane:
- miejsce zdarzenia
- swoje dane.

Nie bądź kibicem zdarzenia, ale oddal się z miejsca wypadku, aby zminimalizować ryzyko zatrucia.

 1. Opuść rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru.
 2. Chroń swoje drogi oddechowe. W tym celu wykonaj filtr ochronny z dostępnych Ci materiałów (zwilżona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, szalik, ręcznik, itp.) i osłoń nim drogi oddechowe.
 3. Jeśli jesteś w samochodzie - zamknij okna, włącz wentylację wewnętrzną, staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia.
 4. Stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów przekazywanych przez lokalne środki przekazu - radio, TV, megafony.
 5. Jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, które uległo zanieczyszczeniu, i zamień je na czyste oraz dużą ilością wody przemyj oczy, usta, nas i weź prysznic.
 6. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że niebezpieczne środki chemiczne przenikną do Twojego domu, to:
 • włącz radio lub telewizor na program lokalny i stosuj się ściśle do poleceń wydanych przez lokalne władze (służby ratownicze);
 • uszczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacyjne, drzwi - oklejając je taśmą klejącą, obkładając rulonami z mokrych ręczników lub prześcieradeł;
 • oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp.;
 • pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach - w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem, udaj sie na wyższe kondygnacje, np. do sąsiadów. W przypadku amoniaku - kieruj się do pomieszczeń położonych na niskich kondygnacjach;
 • powiadom o zagrożeniu najbliższe otoczenie;
 • wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem;
 • nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu.
do góry