14 Październik 2020
kategoria:
Ostrzeżenia meteorologiczne
Działania miejskich służb koncentrują się na czyszczeniu kanalizacji burzowej. Woda w Odrze powinna zacząć opadać. Wody polskie podjęły decyzję o uruchomieniu pracy Zbiornika Racibórz Dolny.
Działania miejskich służb koncentrują się na czyszczeniu kanalizacji burzowej. Woda w Odrze powinna zacząć opadać. Wody Polskie podjęły decyzję o uruchomieniu pracy Zbiornika Racibórz Dolny.

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny rozpoczyna proces piętrzenia. Fala wezbraniowa na Odrze zostanie zredukowana. Miasto jest bezpieczne.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podjął decyzję o rozpoczęciu procesu piętrzenia na zbiorniku przeciwpowodziowym Racibórz Dolny. Informacje na ten temat są na bieżąco aktualizowane na stronie Wód Polskich:

https://wody.gov.pl/aktualnosci/1390-aktualne-ostrzezenia-meteorologiczne-i-hydrologiczne

Działania miejskich służb skoncentrowane są na czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych oraz odwodnienia liniowego na drogach. Zamknięte zostały zasuwy burzowe. Na tzw. niskim Ostrogu woda z kanałów burzowych przepompowywana jest do Odry. Monitorowane są przepływy. Utrzymywany jest stały kontakt ze współpracującymi służbami i jednostkami.

Woda wylała w międzywalu Odry i Kanały Ulgi. Choć zalana plaża i bulwary mogą niepokoić, nie ma powodu do obaw. Tereny międzywala chronią miasto.  Przy wezbraniach takich jak to z którym mamy do czynienia teraz, ich zalewanie przy obecnie obowiązujących procedurach systemu przeciwpowodziowego jest nieuniknione.

W związku z podjętą decyzją o uruchomieniu zbiornika poziom Odry zacznie opadać.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H