• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Plany, Programy, Polityki/Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna

Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna

 Podpisanie umowy na budowę drogi - 12 czerwca 2019 r.
Podpisanie umowy na budowę raciborskiego odcinka drogi Racibórz - Pszczyna - 12 czerwca 2019 r.

25 października 2012 r. w raciborskim magistracie podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Racibórz prowadzenia zadania pn.: "Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku", jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935. Projekt porozumienia powstał m.in. na podstawie umowy o współpracy, która w lutym 2012 roku została podpisana pomiędzy władzami Raciborza i gmin, po terenie których ma przebiegać przyszła droga.

W dniu 26 czerwca 2013 r., po przeprowadzeniu procedury przetargowej, została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Podpisy pod umową złożyli Mirosław Lenk, prezydent Miasta Racibórz oraz wykonawca zadania Remigiusz Rolnik, dyrektor Pracowni Projektowej w Katowicach Egis Poland Sp. z o.o. z Warszawy.

9 września 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Dokument ten wskazywał najbardziej korzystny przebieg projektowanej drogi oraz określał w jaki sposób ma być chronione środowisko naturalne.

Kolejnym krokiem milowym było opublikowanie 1 czerwca 2017 r. przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Ślaskiego na lata 2014 - 2020 listy projektów, którym przyznano dofinansowanie. Wśród nich znalazło się również zadanie, które prowadził tutejszy Urząd. Zadeklarowano dofinansowanie w wysokości 149 mln zł na realizację dwóch odcinków, które stanowią jednocześnie część wschodniej obwodnicy miasta.

Ostatecznie o budowie odcinka od Rudnika do ul. Piskowej w Raciborzu zadecydowało wydanie przez Wojewodę Śląskiego 25 czerwca 2018 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dzięki temu przygotowane zostały kosztorysy oraz materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu.

Postępowanie przetargowe, ogłoszone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach cieszyło się sporym zainteresowaniem ze strony oferentów czego dowodem były zadawane liczne pytania. 2 kwietnia 2019 r. nastapiło otwarcie złożonych ofert na realizację zadania. Najniższa oferta opiwała na kwotę nieco ponad 296 mln zł. Pomimo rozbieżności pomiędzy deklarowanym dofinansowaniem a wynikiem przetargu, finansowanie inwestycji udało się zabezpieczyć dzięki wsparciu Michała Wosia, ówczesnego wicemarszałka województwa Śląskiego.

Umowę na budowę drogi podpisano 12 sierpnia 2019 r. w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Umowę z wykonawcą 8-kilometrowego odcinka podpisali Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz przedstawiciel wykonawcy – firmy Strabag. W uroczystości tej udział wzięli premier Mateusz Morwiecki i prezydent Raciborza Dariusz Polowy.

Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna docelowo połączy Racibórz z Pszczyną poprzez Rybnik, tworząc obwodnice miejscowości leżących na tej trasie. Ma przebiegać od gminy Rudnik przez Racibórz, Kornowac, Gaszowice, Lyski i Rydułtowy do ul. Sportowej w Rybniku. Trasa Racibórz-Pszczyna oraz Droga Główna Południowa należą do największych inwestycji realizowanych w województwie. Planowana droga zawierać będzie wszelkie niezbędne elementy zawiązane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 O Regionalnej Drodze Racibórz - Pszczyna pisaliśmy m.in. w poniższych artykułach:

Budowa Drogi Racibórz - Pszczyna. Gdzie pierwsze utrudnienia?

Coraz bliżej rozpoczęcie prac budowlanych przy drodze Racibórz - Pszczyna

Podpisanie umowy na budowę drogi Racibórz - Pszczyna

Mamy ZRID na nasz odcinek drogi Racibórz - Pszczyna

Mamy dofinansowanie drogi Racibórz - Pszczyna

Poniżej zamieszczone są pliki z przebiegiem w poszczególnych gminach. Trasę w granicach miasta Racibórz można również zobaczyć na stronie www.esim.raciborz.pl . W dniu 21 października 2019 r. został wgrany aktualny przebieg zawierający drogi serwisowe, skarpy oraz linie rozgraniczające pas drogowy.

 


 Przebieg projektowanej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku do DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku

Legenda

Przebieg w Raciborzu przeznaczony do realizacji

Przebieg pomiędzy granicą gminy Rudnik a ul. Podmiejską w Raciborzu

Skrzyżowanie z ul. Podmiejską

Przebieg na Miedoni

Przebieg na Miedoni - most na Odrze

Przebieg na Ostrogu

Przejście nad linią kolejową

Tymczasowe skrzyżowanie z ul. Rybnicką - rondo

 

Wizualizacje rozwiązań projektowych:

 Most na rzece Odrze

Most na rzece Odrze

 Węzeł na ul. Rudzkiej

Węzeł na ul. Rudzkiej

Węzeł na ul. Rudzkiej

Rondo na ul. Rybnickiej

Rondo na ul. Rybnickiej

Projektowany dalszy przebieg w Raciborzu:

Docelowe rozwiązanie skrzyżowania z ul Rybnicką

 Węzeł z ul. Piaskową

Węzeł z ul. Piaskową / most na kanale Ulgi

Przebieg na Brzeziu

Przebieg na Brzeziu - przejście nad ul. Kobylską

Przebieg na granicy Raciborza i gminy Kornowac

 

Przebieg poza Raciborzem:

Przebieg w gmienie Rudnik przeznaczony do realizacji:

 Skrzyżowanie z DK 45

Przebieg na terenie gminy Rudnik

Przebieg pomiędzy granicą gminy Rudnik a ul. Podmiejską w Raciborzu

 

Kornowac:

Przebieg na granicy Raciborza i gminy Kornowac

 Przebieg na granicy Raciborza i Kornowaca

 Przejście pod ul. Wojska Polskiego

Skrzyżowanie z ul. Wolności

Przebieg na terenie gminy Kornowac

Przejście nad Suminą

Przejście nad Suminą cd

Skrzyżowanie z ul. Pstrązką

Lyski:

 Przebieg na terenie gminy Lyski

 Przebieg na granicy gmin Gaszowice, Lyski, Rydułtowy

Gaszowice:

 Przebieg na granicy gmin Gaszowice, Lyski, Rydułtowy

 Skrzyżowanie z ul. Górniczą

Łącznik do Drogi Głównej Południowej

Rydułtowy:

Łącznik do Drogi Głównej Południowej

Skrzyżowanie z ul. Piecowską i Niwki

Skrzyżowanie z ul. Raciborską

 Skrzyżowanie z ul. Św. Jacka

Skrzyżowanie z ul. Sportową

 

 

do góry