• Język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ekologia/Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

logo programu czyste powietrze


 

Punkt przyjmowania wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze znajduje się w Wydziale Komunalnym, w pokoju nr 202 Urzędu Miasta Racibórz.
Strony przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu.
Na wizytę, w celu pomocy w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność, należy wcześniej umówić się telefonicznie  tel. +48 32 7550 772
Informujemy również, że wnioski można składać samodzielnie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.gov.pl i systemu GWD: gwd.nfosigw.gov.pl.

Wykaz informacji  niezbędnych do złożenia wniosku w Programie Czyste Powietrze:

 • Dane wnioskodawcy, numer PESEL, adres, adres e-mail, nr telefonu.
 • Pełny numer księgi wieczystej, np. WL1A/00000002/9.
 • Numer ewidencyjny działki.
 • Powierzchnia całkowita budynku (m2) i powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (m2).
 • Rok, 
 • w którym został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.
 • Dane wszystkich współwłaścicieli nieruchomości: imię, nazwisko i nr PESEL.
 • Dane współmałżonka: nr PESEL.
 • Wysokość dochodu rocznego wnioskodawcy stanowiącego podstawę obliczania podatku (wypełniane we wniosku zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku).
 • Oświadczenie współwłaściciela/ wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji

w/w oświadczenia musza być podpisane na wzorze WFOŚiGW.

Ogólna informacja o Programie

Program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli  budynków jednorodzinnych, w których mogą znajdować się maksymalnie dwa mieszkania z  wydzielonymi numerami  ksiąg wieczystych.

W jego ramach  można uzyskać dofinansowanie m.in. do:

 •  wymiany nieekologicznego  źródła ciepła tzw. kopciucha na źródło ekologiczne (od 01.01.2022 nie dofinansuje się inwestycji do wymiany pieca na węglowy klasy 5 wg normy EN 303-5:2012),
 •  modernizacji instalacji centralnego ogrzewania  oraz instalacji c.w.u. ,
 •  fotowoltaiki przy jednoczesnym wymianie kopciucha,
 • ocieplenia budynku,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy.

Wyroby budowlane, urządzenia i wykonywanie robót powinny być zgodne z wymaganiami Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz z Warunkami Technicznymi obowiązującymi od 2021 roku.

Grubość ocieplenia winna być wykonana zgodnie z wyliczeniem z kalkulatora  grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl

Kwoty dotacji

Informujemy, że w dniu 03.01.2023r. została ogłoszona najnowsza edycja Programu ”Czyste Powietrze" i obowiązują nowe maksymalne kwoty dotacji wg załącznika na dole strony.

Warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ będzie przeprowadzenie audytu energetycznego. Dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, nie będzie wliczane do limitu maksymalnej wartości dofinansowania.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie do inwestycji w ramach Programu Czyste Powietrze  dla poziomów podwyższonego oraz najwyższego dofinansowania niezbędne jest przedstawienie oświadczenia o wysokości dochodów na członka gospodarstwa domowego wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu przy ul. C.Skłodowskiej 5/113, tel. +48 32 4171046

 

Zgodnie ze stanem na dzień  31.03.2023r. realizacja Programu w Gminie Racibórz wygląda następująco.

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie : 797
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć : 415
 • sumaryczna kwota wypłaconej dotacji :  4 303 321,43 zł

Ww. dane liczbowe będą aktualizowane raz na kwartał na podstawie danych udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW.

W załączeniu do pobrania instrukcja wniosku o płatność wraz z listą dokumentów niezbędnych do rozliczenia inwestycji z poszczególnej kategorii, Protokół odbioru pracy wykonawcy oraz przydatne linki:

www.czystepowietrze.gov.pl - Informacje o Programie i korzyściach z udziału w nim.  

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania- maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii.

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ - pomocne narzędzie do wyliczenia grubości izolacji.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
docx 2023-01-25 Pełnomocnictwo do PPCP.docx
ilość pobrań: 88
Pełnomocnictwo do PPCP.docx 79.89KB -
docx 2023-01-25 Zał. 2 do wniosku - Oświadczenie współwłaściciela_współmałżonka.docx
ilość pobrań: 109
Zał. 2 do wniosku - Oświadczenie współwłaściciela_współmałżonka.docx 82.76KB -
docx 2023-01-25 Zał. 1 do wniosku o płatność - Protokół odbioru prac dla wykonawcy.docx
ilość pobrań: 114
Zał. 1 do wniosku o płatność - Protokół odbioru prac dla wykonawcy.docx 146.4KB -
odt 2023-01-25 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność czyste powietrze.odt
ilość pobrań: 136
Wykaz dokumentów do wniosku o płatność czyste powietrze.odt 32.11KB -
Kategoria: Aktualności - rzecznik
pdf 2023-07-19 KWOTY DOTACJI
ilość pobrań: 40
KWOTY DOTACJI 556.24KB zobacz
do góry