Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!
Strona główna Dla Mieszkańców Ekologia Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2018 - 2028

Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2018 - 2028

Uchwałą nr XXXII/458/2017 z 27 września 2017r. Rada Miasta Racibórz przyjęła Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2018 – 2028 z późn. zm. Program określa m.in. zasady i kryteria udzielania dotacji. Dofinansowane zostaną te inwestycje, które przynoszą największy efekt ekologiczny. W tym celu opracowano zasady kwalifikacji i kolejności udziału w programie. Zastosowany zostanie system punktowy oraz okresowy nabór wniosków. Zróżnicowana też zostanie wysokość udzielanej dotacji.

Trwa nabór ciągły wniosków o dotację na wymianę starych źródeł ciepła, który potrwa do wyczerpania puli środków finansowych.

Od 16 maja do 15 czerwca 2022 r. będzie można złożyć wniosek o dotację na zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii (szczegóły w ogłoszeniu na dole strony).

 

Z dofinansowania skorzystają osoby planujące wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Kryteria wyboru inwestycji do finansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa Regulamin, który zamieszczony został w załącznikach na dole strony.

Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania umieszczona jest poniżej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Racibórz.

 

Inwestorzy, których zadania zostały umieszczone na liście zakwalifikowanych do dofinansowania, w terminie 60 dni od daty ogłoszenia listy zadań zakwalifikowanych, zobowiązani są do dostarczenia do Urzędu Miasta Racibórz następujących dokumentów:

1) zgody administratora/zarządcy budynku - w przypadku gdy Inwestor nie jest jego właścicielem;
2) umowy przedwstępnej zawartej z wybranym Wykonawcą na realizację zadania zawierającą:
a) termin realizacji zadania (nie dłuższy niż 30 listopada 2022 roku);
a w przypadku montażu kotłów gazowych również
b) informacje o posiadaniu przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania zadania;
3) kosztorysu zadania;
4) zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wydanej przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z zawiadomieniem organu o zamierzonym przystąpieniu do robót budowlanych lub oświadczenia, że nie są one prawem wymagane;
5) dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań, o których mowa w § 33-34 Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych;
6) warunków przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej;
7) deklaracji wyboru sposobu wypłaty dotacji wraz z nr konta, na które ma być przelana dotacja.

 

Niedostarczenie prawidłowych dokumentów skutkować będzie skreśleniem zadania z listy przeznaczonych do dofinansowania i  zastąpieniem go zadaniem z listy rezerwowej lub w przypadku braku zadań na liście rezerwowej ogłoszeniem naboru uzupełniającego.

kategoria: Powiązane pliki [7]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf lista źródła ciepła w lokalach mieszkalnych 2022.pdf 22-04-01 13:21 41.96KB pobierz plik: lista źródła ciepła w lokalach mieszkalnych 2022.pdf
pdf lista źródła ciepła w budynkach mieszkalnych.pdf 22-04-01 13:21 44.36KB pobierz plik: lista źródła ciepła w budynkach mieszkalnych.pdf
doc Ogłoszenie naboru konkursowego OZE 2022.doc 22-05-12 08:55 42KB pobierz plik: Ogłoszenie naboru konkursowego OZE 2022.doc
pdf Regulamin udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niezakwalifikowanych do dofinansowania przy udziale środków zewnętrz 20-01-10 13:42 429.96KB pobierz plik: Regulamin udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niezakwalifikowanych do dofinansowania przy udziale środków zewnętrz
pdf Regulamin udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych 20-01-07 07:45 460.4KB pobierz plik: Regulamin udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych
pdf Program ograniczenia niskiej emisji w mieście Racibórz na lata 2018-2028 19-01-15 12:06 2.9MB pobierz plik: Program ograniczenia niskiej emisji w mieście Racibórz na lata 2018-2028
pdf Uchwała Nr X-161-2019.pdf 20-01-07 07:41 189.78KB pobierz plik: Uchwała Nr X-161-2019.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H