Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ekologia/Ekodotacje/Nabory trwające/Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2023 - 2028

Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2023 - 2028

Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2023 - 2028

Uchwałą nr XLIX/701/2022 z 26 października 2022 r. Rada Miasta Racibórz przyjęła Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2023 – 2028 Program określa m.in. zasady i kryteria udzielania dotacji. Dofinansowane zostaną te inwestycje, które przynoszą największy efekt ekologiczny. W tym celu opracowano zasady kwalifikacji i kolejności udziału w programie. Zastosowany zostanie system punktowy oraz okresowy nabór wniosków. Zróżnicowana też zostanie wysokość udzielanej dotacji.

Prezydent Miasta informuje, że liczba wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, w ramach przeprowadzonego naboru konkursowego o  udzielenie dotacji  na zadania: wymiana starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,wymiana starych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, nie wyczerpała puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel, wobec czego prowadzony będzie nabór ciągły wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Nabór trwać będzie od dnia ogłoszenia do wyczerpania puli środków finansowych.

Z dofinansowania skorzystają osoby planujące wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Kryteria wyboru inwestycji do finansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa Regulamin, który zamieszczony został w załącznikach na dole strony.

W powiązanych plikach w dolnej części strony opublikowana została lista rankingowa (bez danych osobowych Inwestorów) zakwalifikowanych wniosków. Inwestorzy, których zadania zostały umieszczone na liście zakwalifikowanych do dofinansowania, w terminie 60 dni od daty ogłoszenia listy zadań zakwalifikowanych, zobowiązani są do dostarczenia do Urzędu Miasta Racibórz następujących dokumentów:
1) zgody administratora/zarządcy budynku — w przypadku gdy Inwestor nie jest jego właścicielem;
2) umowy przedwstępnej zawartej z wybranym Wykonawcą, posiadającym uprawnienia niezbędne do wykonywania zadania na realizację zadania zawierającą termin realizacji zadania (nie dłuższy niż 30.11.2024 r.);
3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, o których mowa w pkt. 2;
4) kosztorysu zadania;
5) zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wydanej przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z zawiadomieniem organu o zamierzonym przystąpieniu do robót budowlanych lub oświadczenia, że nie są one prawem wymagane;
6) w przypadku wykonywania przyłącza — warunków przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej;
7) nr konta, na które ma być przelana kwota dotacji.
Niedostarczenie prawidłowych dokumentów skutkować będzie skreśleniem zadania z listy przeznaczonych do dofinansowania i zastąpieniem go zadaniem z listy rezerwowej lub w przypadku braku zadań na liście rezerwowej ogłoszeniem naboru uzupełniającego. Gwarancją przyznania środków finansowych jest umowa dotacji. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się natomiast tylko te wydatki, które ponoszone są po dacie podpisania ww. umowy.

 

Kategoria: Powiązane pliki [10]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2024-01-29 Ogłoszenie Prezydenta Miasta o naborze wniosków.pdf
ilość pobrań: 137
Ogłoszenie Prezydenta Miasta o naborze wniosków.pdf 347.32KB zobacz
pdf 2024-01-29 Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2023-2028.pdf
ilość pobrań: 165
Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2023-2028.pdf 4.29MB zobacz
pdf 2024-01-29 Wniosek PONE 2023-2028 - b. mieszkalne.pdf
ilość pobrań: 118
Wniosek PONE 2023-2028 - b. mieszkalne.pdf 254KB zobacz
pdf 2024-01-29 Zarządzenie Prezydenta Miasta o naborze wniosków w PONE na rok 2024.pdf
ilość pobrań: 104
Zarządzenie Prezydenta Miasta o naborze wniosków w PONE na rok 2024.pdf 227.42KB zobacz
Kategoria: Aktualności - rzecznik
pdf 2024-05-06 Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2024 roku – wnioski dotyczące wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.pdf
ilość pobrań: 132
Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2024 roku – wnioski dotyczące wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.pdf 448.29KB zobacz
pdf 2024-05-06 Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2024 roku – wnioski dotyczące wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych.pdf
ilość pobrań: 97
Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2024 roku – wnioski dotyczące wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych.pdf 418.9KB zobacz
pdf 2024-06-11 Wniosek PONE 2023-2028 - b. mieszkalne.pdf
ilość pobrań: 40
Wniosek PONE 2023-2028 - b. mieszkalne.pdf 254KB zobacz
pdf 2024-06-11 Ogłoszenie nabór ciągły PONE (budynki i lokale) 2024.pdf
ilość pobrań: 54
Ogłoszenie nabór ciągły PONE (budynki i lokale) 2024.pdf 140.1KB zobacz
pdf 2024-07-12 Regulamin udzielania dotacji na zad. ujęte w PONE na lata 2023-2028 - b. niemieszkalne i mieszkalne niezakwalifikowane do dofinansowania przy udziale śr. zewn..pdf
ilość pobrań: 0
Regulamin udzielania dotacji na zad. ujęte w PONE na lata 2023-2028 - b. niemieszkalne i mieszkalne niezakwalifikowane do dofinansowania przy udziale śr. zewn..pdf 682.7KB zobacz
pdf 2024-07-12 Wniosek o udzielenie dotacji na zad. ujęte w PONE 2023-2028 realizowane budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niekwalifikujących się do dofinans. przy udziale śr. zewn.pdf
ilość pobrań: 0
Wniosek o udzielenie dotacji na zad. ujęte w PONE 2023-2028 realizowane budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niekwalifikujących się do dofinans. przy udziale śr. zewn.pdf 1.5MB zobacz
do góry