• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ekologia/Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2023 - 2028

Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2023 - 2028

Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2023 - 2028

Uchwałą nr XLIX/701/2022 z 26 października 2022 r. Rada Miasta Racibórz przyjęła Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2023 – 2028 Program określa m.in. zasady i kryteria udzielania dotacji. Dofinansowane zostaną te inwestycje, które przynoszą największy efekt ekologiczny. W tym celu opracowano zasady kwalifikacji i kolejności udziału w programie. Zastosowany zostanie system punktowy oraz okresowy nabór wniosków. Zróżnicowana też zostanie wysokość udzielanej dotacji.

Nabór konkursowy odbył się w dniach od 1 lutego 2023 r. do 2 marca 2023 r.  Prezydent Miasta informuje, że liczba wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, w ramach przeprowadzonego naboru konkursowego o  udzielenie dotacji na zadania:
    1) wymiana starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
    2) wymiana starych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych,
nie wyczerpała puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel, wobec czego prowadzony będzie nabór ciągły wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła do wyczerpania puli środków

W załącznikach na dole strony znajdują się listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2023 roku – wnioski dotyczące wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych.

 

Z dofinansowania skorzystają osoby planujące wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Kryteria wyboru inwestycji do finansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa Regulamin, który zamieszczony został w załącznikach na dole strony.

Inwestorzy, których zadania zostaną umieszczone na liście zakwalifikowanych do dofinansowania, w terminie 60 dni od daty ogłoszenia listy zadań zakwalifikowanych, zobowiązani są do dostarczenia do Urzędu Miasta Racibórz następujących dokumentów:

1) zgody administratora/zarządcy budynku - w przypadku gdy Inwestor nie jest jego właścicielem;
2) umowy przedwstępnej zawartej z wybranym Wykonawcą, posiadającym uprawnienia niezbędne do wykonywania zadania na realizację zadania zawierającą termin realizacji zadania (nie dłuższy niż termin określony w ogłoszeniu o naborze, o którym mowa w § 28 ust. 3);
3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, o których mowa w pkt. 2;
4) kosztorysu zadania;
5) zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wydanej przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z zawiadomieniem organu o zamierzonym przystąpieniu do robót budowlanych lub oświadczenia, że nie są one prawem wymagane;
6) w przypadku wykonywania przyłącza - warunków przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej;
7) nr konta, na które ma być przelana kwota dotacji.

Niedostarczenie prawidłowych dokumentów skutkować będzie skreśleniem zadania z listy przeznaczonych do dofinansowania i  zastąpieniem go zadaniem z listy rezerwowej lub w przypadku braku zadań na liście rezerwowej ogłoszeniem naboru uzupełniającego.

 

Kategoria: Powiązane pliki [9]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-05-23 Ogłoszenie - nabór ciągły (budynki i lokale).pdf
ilość pobrań: 59
Ogłoszenie - nabór ciągły (budynki i lokale).pdf 79.04KB zobacz
pdf 2023-05-18 Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2023 roku – wnioski dotyczące wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych.pdf
ilość pobrań: 71
Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2023 roku – wnioski dotyczące wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych.pdf 38.39KB zobacz
pdf 2023-05-18 Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2023 roku – wnioski dotyczące wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych.pdf
ilość pobrań: 112
Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2023 roku – wnioski dotyczące wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych.pdf 51.45KB zobacz
pdf 2023-01-25 Wniosek o udzielenie dotacji na zad. ujęte w PONE 2023-2028 realizowane budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niekwalifikujących się do dofinans. przy udziale śr. zewn.pdf
ilość pobrań: 144
Wniosek o udzielenie dotacji na zad. ujęte w PONE 2023-2028 realizowane budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niekwalifikujących się do dofinans. przy udziale śr. zewn.pdf 234.13KB zobacz
pdf 2023-01-25 Regulamin udzielania dotacji na zad. ujęte w PONE na lata 2023-2028 - b. niemieszkalne i mieszkalne niezakwalifikowane do dofinansowania przy udziale śr. zewn. (28.11).pdf
ilość pobrań: 103
Regulamin udzielania dotacji na zad. ujęte w PONE na lata 2023-2028 - b. niemieszkalne i mieszkalne niezakwalifikowane do dofinansowania przy udziale śr. zewn. (28.11).pdf 569.26KB zobacz
pdf 2023-01-13 Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2023-2028..pdf
ilość pobrań: 189
Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2023-2028..pdf 4.29MB zobacz
pdf 2023-01-13 Regulamin udzielania dotacji PONE 2023-2028 - b. mieszkalne.pdf
ilość pobrań: 244
Regulamin udzielania dotacji PONE 2023-2028 - b. mieszkalne.pdf 665.63KB zobacz
pdf 2023-01-13 Ogłoszenie.pdf
ilość pobrań: 253
Ogłoszenie.pdf 69.45KB zobacz
pdf 2023-01-13 Wniosek PONE 2023-2028 - b. mieszkalne.pdf
ilość pobrań: 191
Wniosek PONE 2023-2028 - b. mieszkalne.pdf 254KB zobacz
do góry