Strona główna Dla Mieszkańców Ekologia Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2018 - 2028

Uchwałą nr XXXII/458/2017 z 27 września 2017r. Rada Miasta Racibórz przyjęła Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2018 – 2028 z późn. zm. Program określa m.in. zasady i kryteria udzielania dotacji. Dofinansowane zostaną te inwestycje, które przynoszą największy efekt ekologiczny. W tym celu opracowano zasady kwalifikacji i kolejności udziału w programie. Zastosowany zostanie system punktowy oraz okresowy nabór wniosków. Zróżnicowana też zostanie wysokość udzielanej dotacji.

 Nabór wniosków na 2020r. prowadzony był w okresie od 30 stycznia do 28 lutego 2020r.. Listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania i lista zadań rezerwowych znajdują się na dole strony.

Z dofinansowania skorzystać mogą osoby planujące wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła, termomodernizację budynków jednorodzinnych lub zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Kryteria wyboru inwestycji do finansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzialania dotacji i sposób jej rozliczania określa Regulamin, który zamieszczony został w załącznikach na dole strony.

Inwestorzy, których zadania zostały umieszczone na liście zakwalifikowanych do dofinansowania, w terminie 60 dni (to jest do dnia 2 czerwca 2020r. ) od daty ogłoszenia listy zobowiązani są do dostarczenia do Urzędu Miasta Racibórz następujących dokumentów:
 
1) zgody administratora/zarządcy budynku - w przypadku gdy Inwestor nie jest jego właścicielem;
2) umowy przedwstępnej zawartej z wybranym Wykonawcą na realizację zadania zawierającą:
a) termin realizacji zadania (nie dłuższy niż 30 listopada 2020 roku);
a w przypadku montażu kotłów gazowych również
b) informacje o posiadaniu przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania zadania ;
3) kosztorysu zadania (a w przypadku termomodernizacji budynku wskazania metrażu całej powierzchni docieplanej, rodzaju i grubości materiału dociepleniowego oraz współczynnika przenikania);
4) zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wydanej przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z zawiadomieniem organu o zamierzonym przystąpieniu do robót budowlanych lub oświadczenia, że nie są one prawem wymagane;
5) dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań, o których mowa w § 33-34 Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych;
6)warunków przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej;
7)deklaracji wyboru sposobu wypłaty dotacji wraz z nr konta, na które ma być przelana dotacja.


 
Niedostarczenie prawidłowych dokumentów skutkować będzie skreśleniem zadania z listy przeznaczonych do dofinansowania i  zastąpienie go zadaniem z listy rezerwowej lub w przypadku braku zadań na liście rezerwowej ogłoszenie naboru uzupełniającego.

Liczba zakwalifikowanych do dofinansowania  wniosków o udzielenie dotacji na zadania: Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych  nie wyczerpała puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel, wobec czego prowadzony będzie nabór ciągły wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła do wyczerpania puli środków.

Operator PONE 2020


Obowiązki Operatora Programu Niskiej Emisji na terenie miasta Racibórz w 2020 r. pełni ATsys.pl Sp. z.o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Operatorem:
Radosław Pęcak kom. 691 150 294,
Daria Lysik kom. 785 702 804  
infolinia pod numerem: 721 74 74 47
e-mail:

Punkt Informacyjny dla mieszkańców zainteresowanych Programem czynny będzie w poniedziałki od godz. 11:30 do 15:30.

kategoria: Powiązane pliki [11]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wyniki - PONE 2020 wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych.pdf 20-04-03 12:28 61.17KB pobierz plik: Wyniki - PONE 2020 wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych.pdf
pdf Wyniki - PONE 2020 wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.pdf 20-04-03 12:28 67.77KB pobierz plik: Wyniki - PONE 2020 wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.pdf
pdf Wyniki - PONE 2020 termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych.pdf 20-04-03 12:29 70.99KB pobierz plik: Wyniki - PONE 2020 termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych.pdf
pdf LISTA REZERWOWA PONE 2020 termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych.pdf 20-04-03 12:29 60.26KB pobierz plik: LISTA REZERWOWA PONE 2020 termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych.pdf
doc Ogłoszenie naboru ciągłego - budynki jednorodzinne.doc 20-04-03 12:29 110.5KB pobierz plik: Ogłoszenie naboru ciągłego - budynki jednorodzinne.doc
doc Ogłoszenie naboru ciągłego - lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych.doc 20-04-14 12:06 111KB pobierz plik: Ogłoszenie naboru ciągłego - lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych.doc
pdf Regulamin udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niezakwalifikowanych do dofinansowania przy udziale środków zewnętrz 20-01-10 13:42 429.96KB pobierz plik: Regulamin udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niezakwalifikowanych do dofinansowania przy udziale środków zewnętrz
pdf Regulamin udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych 20-01-07 07:45 460.4KB pobierz plik: Regulamin udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych
pdf Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru konkursowego wniosków o dotację.pdf 20-01-10 13:41 135.5KB pobierz plik: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru konkursowego wniosków o dotację.pdf
pdf Program ograniczenia niskiej emisji w mieście Racibórz na lata 2018-2028 19-01-15 12:06 2.9MB pobierz plik: Program ograniczenia niskiej emisji w mieście Racibórz na lata 2018-2028
pdf Uchwała Nr X-161-2019.pdf 20-01-07 07:41 189.78KB pobierz plik: Uchwała Nr X-161-2019.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H