Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!
Strona główna Dla Mieszkańców Ekologia Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2023 - 2028

Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2023 - 2028

Uchwałą nr XLIX/701/2022 z 26 października 2022 r. Rada Miasta Racibórz przyjęła Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2023 – 2028 Program określa m.in. zasady i kryteria udzielania dotacji. Dofinansowane zostaną te inwestycje, które przynoszą największy efekt ekologiczny. W tym celu opracowano zasady kwalifikacji i kolejności udziału w programie. Zastosowany zostanie system punktowy oraz okresowy nabór wniosków. Zróżnicowana też zostanie wysokość udzielanej dotacji.

Nabór konkursowy trwał będzie od dnia 1 lutego do dnia 2 marca 2023 

 

Z dofinansowania skorzystają osoby planujące wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Kryteria wyboru inwestycji do finansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa Regulamin, który zamieszczony został w załącznikach na dole strony.

Inwestorzy, których zadania zostaną umieszczone na liście zakwalifikowanych do dofinansowania, w terminie 60 dni od daty ogłoszenia listy zadań zakwalifikowanych, zobowiązani są do dostarczenia do Urzędu Miasta Racibórz następujących dokumentów:

1) zgody administratora/zarządcy budynku - w przypadku gdy Inwestor nie jest jego właścicielem;
2) umowy przedwstępnej zawartej z wybranym Wykonawcą, posiadającym uprawnienia niezbędne do wykonywania zadania na realizację zadania zawierającą termin realizacji zadania (nie dłuższy niż termin określony w ogłoszeniu o naborze, o którym mowa w § 28 ust. 3);
3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, o których mowa w pkt. 2;
4) kosztorysu zadania;
5) zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wydanej przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z zawiadomieniem organu o zamierzonym przystąpieniu do robót budowlanych lub oświadczenia, że nie są one prawem wymagane;
6) w przypadku wykonywania przyłącza - warunków przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej;
7) nr konta, na które ma być przelana kwota dotacji.

 

 

Niedostarczenie prawidłowych dokumentów skutkować będzie skreśleniem zadania z listy przeznaczonych do dofinansowania i  zastąpieniem go zadaniem z listy rezerwowej lub w przypadku braku zadań na liście rezerwowej ogłoszeniem naboru uzupełniającego.

 

kategoria: Powiązane pliki [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek PONE 2023-2028 - b. mieszkalne.pdf 23-01-13 14:47 254KB pobierz plik: Wniosek PONE 2023-2028 - b. mieszkalne.pdf
pdf Ogłoszenie.pdf 23-01-13 14:48 69.45KB pobierz plik: Ogłoszenie.pdf
pdf Regulamin udzielania dotacji PONE 2023-2028 - b. mieszkalne.pdf 23-01-13 14:48 665.63KB pobierz plik: Regulamin udzielania dotacji PONE 2023-2028 - b. mieszkalne.pdf
pdf Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2023-2028..pdf 23-01-13 14:50 4.29MB pobierz plik: Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2023-2028..pdf
pdf Regulamin udzielania dotacji na zad. ujęte w PONE na lata 2023-2028 - b. niemieszkalne i mieszkalne niezakwalifikowane do dofinansowania przy udziale śr. zewn. (28.11).pdf 23-01-25 08:37 569.26KB pobierz plik: Regulamin udzielania dotacji na zad. ujęte w PONE na lata 2023-2028 - b. niemieszkalne i mieszkalne niezakwalifikowane do dofinansowania przy udziale śr. zewn. (28.11).pdf
pdf Wniosek o udzielenie dotacji na zad. ujęte w PONE 2023-2028 realizowane budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niekwalifikujących się do dofinans. przy udziale śr. zewn.pdf 23-01-25 08:37 234.13KB pobierz plik: Wniosek o udzielenie dotacji na zad. ujęte w PONE 2023-2028 realizowane budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niekwalifikujących się do dofinans. przy udziale śr. zewn.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H