Strona główna Dla Mieszkańców Planowanie przestrzenne Procedury planistyczne Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2020 r.

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA i zmiany PLANów Miejscowych

Procedura obejmuje tereny wyznaczone w uchwałach Rady Miasta Racibórz w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany planów miejscowych. W jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół są to tereny położone przy ulicach: Stanisława Moniuszki, Sosnowieckiej, Władysława Broniewskiego oraz Studziennej. W jednosce strukturalnej Śródmieście uchwała dotyczy terenów położonych przy ulicach: Kowalskiej, Podwale, Stanisława Staszica, Tadeusza Kościuszki, Juliusza Słowackiego. Natomiast pozostałe uchwały dotyczą zmian części tekstowej uchwał i jednostkach strukturalnych Ocice oraz Proszowiec - Stara Wieś dotyczą terenów zabudowy usługowej, natomiast w jednostce strukturalnej Studzienna - terenu oznaczonego symbolem IZP/2P połozonego w rejonie ulicy Opawskiej.

Poniżej zamieszczono obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych, w którym określony został sposób oraz termin składania wniosków do wyżej wymienionych planów oraz uchwały w sprawie przystąpienia do ich sporządzenia. Opis procedury oraz formularz wniosku zamieszczono na Platformie e-Usług Publicznych - SEKAP - Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu.

kategoria: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 20-11-27 09:43 245.08KB pobierz plik: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 20-11-27 09:44 1.69MB pobierz plik: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

kategoria: Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Nr XV/227/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu 20-11-27 09:56 452.1KB pobierz plik: Uchwała Nr XV/227/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu
pdf Uchwała Nr XXI/296/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu 20-11-27 10:00 282.24KB pobierz plik: Uchwała Nr XXI/296/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu
pdf Uchwała Nr XXI/297/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu 20-11-27 10:50 191.79KB pobierz plik: Uchwała Nr XXI/297/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu
pdf Uchwała Nr XXI/298/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu 20-11-27 10:52 191.92KB pobierz plik: Uchwała Nr XXI/298/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu
pdf Uchwała Nr XXI/299/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/399/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 kwietnia 2013 r. 20-11-27 10:52 193.24KB pobierz plik: Uchwała Nr XXI/299/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/399/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 kwietnia 2013 r.
pdf Uchwała Nr XXIII/316/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu 20-11-27 10:43 789.1KB pobierz plik: Uchwała Nr XXIII/316/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H