Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!
Strona główna Dla Mieszkańców Planowanie przestrzenne Procedury planistyczne Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2020 r.
kategoria: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz Ostróg [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz Ostróg 21-12-10 08:40 104.24KB pobierz plik: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Proszowiec - Stara Wieś, Studzienna i Sudół, Śródmieście oraz Ostróg
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko 21-12-10 08:41 2.85MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA i zmiany PLANów Miejscowych

Procedura obejmuje tereny wyznaczone w uchwałach Rady Miasta Racibórz w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany planów miejscowych. W jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół są to tereny położone przy ulicach: Stanisława Moniuszki, Sosnowieckiej, Władysława Broniewskiego oraz Studziennej. W jednosce strukturalnej Śródmieście uchwała dotyczy terenów położonych przy ulicach: Kowalskiej, Podwale, Stanisława Staszica, Tadeusza Kościuszki, Juliusza Słowackiego. Natomiast pozostałe uchwały dotyczą zmian części tekstowej uchwał i jednostkach strukturalnych Ocice oraz Proszowiec - Stara Wieś dotyczą terenów zabudowy usługowej, natomiast w jednostce strukturalnej Studzienna - terenu oznaczonego symbolem IZP/2P połozonego w rejonie ulicy Opawskiej.

Poniżej zamieszczono obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych, w którym określony został sposób oraz termin składania wniosków do wyżej wymienionych planów oraz uchwały w sprawie przystąpienia do ich sporządzenia.

kategoria: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 20-11-27 09:43 245.08KB pobierz plik: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 20-11-27 09:44 1.69MB pobierz plik: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Racibórz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

kategoria: Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Nr XV/227/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu 20-11-27 09:56 452.1KB pobierz plik: Uchwała Nr XV/227/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu
pdf Uchwała Nr XXI/296/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu 20-11-27 10:00 282.24KB pobierz plik: Uchwała Nr XXI/296/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu
pdf Uchwała Nr XXI/297/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu 20-11-27 10:50 191.79KB pobierz plik: Uchwała Nr XXI/297/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu
pdf Uchwała Nr XXI/298/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu 20-11-27 10:52 191.92KB pobierz plik: Uchwała Nr XXI/298/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu
pdf Uchwała Nr XXI/299/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/399/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 kwietnia 2013 r. 20-11-27 10:52 193.24KB pobierz plik: Uchwała Nr XXI/299/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/399/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 kwietnia 2013 r.
pdf Uchwała Nr XXIII/316/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu 20-11-27 10:43 789.1KB pobierz plik: Uchwała Nr XXIII/316/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów miejscowych

Poniżej zamieszczono treść obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych: Studzienna i Sudół oraz Śródmieście w Raciborzu, a także projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

kategoria: Obwieszczenie o wyłożeniu projektów planów miejscowych [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 21-12-03 10:02 1.88MB pobierz plik: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
doc Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 21-12-03 10:03 82KB pobierz plik: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Z projektami uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z prognozami oddziaływania na środowisko można było zapoznać się w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu. W okresie wskazanym w powyższym obwieszczeniu do projektu planu miejscowego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście wpłynęłą jedna uwaga. Z rozstrzygnięciem Prezydenta Miasta o sposobie rozpatrzenia uwagi można się zapoznać w Zarządzeniu nr 1763/2022 z dnia 4 lutego 2022 r.

Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Rada Miasta Racibórz na sesji w dniu 23 lutego 2022 r. uchwaliła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych: Studzienna i Sudół w Raciborzu oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Ocice, Proszowiec - Stara Wieś oraz Studzienna w Raciborzu, a na sesji w dniu 27 kwietnia 2022 r. uwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu - etap I. Z powyższymi uchwałami można się zapoznać tutaj.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H