Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Jak prawidłowo segregować odpady

Pojemnik żółty

Opakowania z tworzyw sztucznych – butelki po napojach, butelki po płynach do prania i mycia, opakowania po artykułach spożywczych i kosmetykach, opakowania ze styropianu, folia, reklamówki, nakrętki, puszki metalowe po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, kapsle, zakrętki słoików, folia aluminiowa, złom stalowy i metale kolorowe, zabawki i elementy zabawek, kartoniki typu TetraPack po sokach, mleku itd.,

Opróżnij opakowanie z tworzywa przed wyrzuceniem. Nie myj, woda to też surowiec.  Pamiętaj! Odkręć i zgnieć plastikowe butelki.

Pamiętaj, aby nie wrzucać do żółtego pojemnika:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, kalkulatory, zabawki elektroniczne, strzykawki, igły, pieluchy jednorazowe, baterie i akumulatory, nie opróżnione opakowania po lekach, farbach, lakierach, olejach i innych zanieczyszczeń substancjami niebezpiecznymi

Pojemnik niebieski

Opakowania papierowe, kartony, czasopisma, gazety, katalogi, zeszyty, książki (bez części metalowych), papier pakowy, foldery i ulotki, papier biurowy.

Przed wyrzuceniem odpadów z papieru i tektury zaleca się usunąć wszelkie elementy z innych tworzyw, takich jak spinacze biurowe, zszywki, płócienne okładki, foliowe okienka z kopert, itp.

Pamiętaj, aby nie wrzucać do niebieskiego pojemnika:

Zabrudzony i tłusty papier, pergamin, kalka, folia, artykuły higieniczne

Pojemnik zielony

Opakowania szklane - butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach i inne, stłuczka szklana.

Opróżnij opakowanie ze szkła przed wyrzuceniem. Nie myj, woda to też surowiec. Butelki i słoiki odkręć a nakrętki wyrzuć do żółtego worka. Nie tłucz szkła.

Pamiętaj, aby nie wrzucać do zielonego pojemnika:

Lustra, szyby samochodowe, porcelana, ceramika, szkło z okien, szkło kryształowe, naczynia żaroodporne, świetlówki

Pojemnik brązowy odpady zielone

Ścięta trawa, liście z drzew, ścięte gałązki z drzew, krzaków i żywopłotów, zielone części warzyw liściastych, zwiędłe kwiaty cięte oraz kwiaty doniczkowe, krzewy, pozostałości roślinne po zbiorach, trociny, wióry i inne ścinki drewniane, odpady z kory, chwasty, słoma, siano.

Pamiętaj, aby nie wrzucać do odpadów zielonych:

Zepsuta żywność, mięso, kości, resztki jedzenia, odchody zwierzęce, popiół z kominka lub pieca, zepsute owoce, stary chleb, resztki ugotowanych warzyw, obierki ziemniaków, owoców i warzyw, skorupki jajek, łupiny orzechów, resztki owoców cytrusowych, skórki od bananów, resztki produktów mlecznych, fusy po kawie i herbacie, zanieczyszczona ziemia i piasek

Pojemnik brązowy bioodpady kuchenne

Odpadki warzywne i owocowe (obierki, skórki, zgniłe owoce, spady itp.). Resztki żywności z wyłączeniem kości i resztek mięsa. Fusy z kawy i herbaty wraz z filtrami papierowymi. Skorupki jajek, stare pieczywo, łupinki orzechów.

Pamiętaj, aby nie wrzucać do bioodpadów kuchennych:

Zepsuta żywność, mięso, kości, popiół z kominka lub pieca, zanieczyszczona ziemia i piasek

Pojemnik na odpady zmieszane

Pozostałe odpady po wydzieleniu frakcji odpadów segregowanych.

Pamiętaj, że aż 70-75% odpadów możesz segregować i tylko 25-30% trafia do odpadów zmieszanych.

 Prawidłowe sortowanie odpadów - treść informacji dostępna jest powyżej jako element strony

Prawidłowe sortowanie - treść dostępna powyżej w treści podstrony

do góry