Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Upcykling

Upcykling - wyższa forma recyklingu

Podobnie jak w przypadku recyklingu, zadaniem upcyklingu jest ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia surowców naturalnych oraz ilości powstających odpadów.

Upcykling polega na wykorzystaniu niepotrzebnych przedmiotów, które stają się odpadami, do wytworzenia zupełnie nowych produktów o większej wartości (lepszej jakości) niż te przetworzone.

Upcykling

Przewaga upcyklingu nad recyklingiem polega na tym, iż nie wymaga zastosowania technologii ani złożonych procesów do ich przetworzenia, a jedynie pomysłowości.
Upcykling prowadzi do wytworzenie produktu lepszej jakości.

Grafika ilustrująca upcykling, czyli powtórne użycie produktu np. butelka może być wykorzysta jako karmnik

do góry