Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Ochrona zabytków/Park Kulturowy/Wsparcie Miasta Racibórz do remontu dachu kościoła (..)

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r. przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego. Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta. Na sesji rady Miasta Racibórz 26 kwietnia 2023 r. odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały o parku kulturowym w Raciborzu. Uchwała nie została podjęta — dziesięciu radnych głosowało za przyjęciem, dziesięciu przeciw i jeden wstrzymał się od głosu.

Wsparcie Miasta Racibórz do remontu dachu kościoła farnego

2021-06-16

Uchwałą Rady Miasta Racibórz gmina udzieliła dotacji do remontu dachu kościoła farnego w wysokości 400 tys. zł.

 

Kościół farny, czyli kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny usytuowany u zbiegu ulic Mickiewicza i ul. Nowej, przy samym Rynku w Raciborzu to jedna z najstarszych świątyń w tym mieście. Ufundowana w 1205 r., mimo licznych wojen, pożarów i przebudów do tej pory zachowała cechy wczesnego, śląskiego gotyku. 

Dach kościoła, remontowany po II wojnie światowej był już w kiepskim stanie – dachówki spadały przy każdej wichurze, stwarzając zagrożenie dla przechodniów. Dziury w poszyciu powodowały przecieki, które zagrażały więźbie dachu i sklepieniom, co wpływało na bezpieczeństwo i estetykę kościoła.  Pod obecnie remontowanym dachem, głównie w części nad prezbiterium, zachowały się niestrawione pożarem drewniane bele więźby dachowej z wyrytymi znakami cechowymi.

Zakres prac renowacyjnych w 2021 r. obejmuje remont więźby dachu nad nawą główną (bez niższej części nad prezbiterium), wymianę pokrycia dachu na tej samej części dachu, remont dachu przy wieży i wymianę pokrycia daszków na przyporach, z zastosowaniem ceramicznej dachówki karpiówki układanej w koronkę. Kościół farny jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. Remont z racji sprawowanego urzędu nadzoruje Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków – wydał pozwolenie na realizację projektu renowacji dachu a także będzie uczestniczył w odbiorze prac.

Całkowite koszty zadania spełniające warunki dofinansowania przez Miasto Racibórz (koszty kwalifikowane) to 1.306.918,70 zl brutto. Wysokość dotacji Miasta Racibórz to 400.000,00 zł co stanowi  32,67% szacowanych kosztów kwalifikowanych. Parafia pw. WNMP w Raciborzu otrzymała także dotację Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 50.000,00 zł na to samo zadanie.

Kościół farny jest dominantą architektoniczną raciborskiej starówki a jego dach to mocny wizualny akcent śródmieścia i tym samym stanowi o urodzie starego miasta.

 

Artykuł powstał w związku z pracami nad Parkiem Kulturowym

do góry