Poznaj terminy zapłaty opłat rocznych z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
Lokalizacja:
Park im. Miasta Roth, od strony ul. Opawskiej, na terenie działki nr 3675 50°05′10,53″N 18°12′54,64″E

Opis obiektu

Egzemplarz kwitnący i owocujący na pochyłym, martwym świerku pospolitym. Dorodny okaz tego pnącza rośnie w Parku im. Miasta Roth od strony ul Opawskiej. Obwód jego pnia na wysokości 130 cm wynosi około 52 cm, a wysokość sięga 19 m. Bluszcz pospolity jest tzw. reliktem trzeciorzędowym, czyli pochodzi z poprzedniej epoki geologicznej. Zachowuje się odmiennie niż inni przedstawiciele rodzimej flory, mianowicie kwiatostany bluszczu pospolitego pojawiają się późną jesienią, a owoce dojrzewają wiosną. Można powiedzieć, że w swych genach „zapamiętały” inny rozkład pór roku. Jest to bardzo stary, żeński egzemplarz, a jego wiek wynosi ok. 70 lat. Posiada ciemno - zielone liście przez cały rok, jedynie część z nich brązowieje i opada.

Powodem objęcia okazu ochroną były względy dydaktyczno-naukowe, atrakcyjny pokrój, wyjątkowa i rzadko spotykana łodyga przekształcona w wyraźny pień oraz fakt iż egzemplarz wyróżnia się w swym drzewostanie.