Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Recykling szkła

Recykling szkła polega na wykorzystaniu stłuczki szklanej (pozyskanej z odpadów szklanych) do produkcji zupełnie nowych szklanych opakowań.

Pamiętaj jednak, że do pojemników na szkoło nie wrzucasz wszystkiego i nie tłucz butelek lub słoików, bo muszą być sortowane.

Prawidłowa segregacja szkła

Infografika - transkrypcja znajduje się obokSegregacja wstępna następuje już w gospodarstwach domowych, a następnie odpady szklane wyrzucane są do oddzielnych pojemników lub worków w kolorze zielonym. To bardzo istotny etap segregacji (tzw. u źródła)  - ma znaczący wpływ na ogólną ilość pozyskiwanej stłuczki szklanej.

Tak wysegregowane odpady szklane dostarczane są w miejsce zbiórki wszystkich odpadów szklanych (RIPOK), w którym są starannie oczyszczone z ciał obcych tj. materiałów innych niż szkło (ceramika, plastik, metal, papier itp).

Kolejnym etapem jest ponowne przesortowanie dostarczonych odpadów na instalacji, tym razem przez specjalistów - stłuczka szklana nie może zawierać między innymi naczyń stołowych, szyb samochodowych czy okiennych.

Po dokładnym oczyszczeniu oraz przesortowaniu odpadów szklanych, gotowa dobrze przygotowana stłuczka może być przekazana odbiorcom jako materiał do powtórnego wykorzystania.

Trzeba pamiętać, że stopień oczyszczenia stłuczki szklanej jest niezwykle istotny i musi spełniać bardzo rygorystyczne wymagania stawiane przez odbiorców. Dbajmy razem o środowisko dla naszych dzieci.

Do pojemników na szkło wrzucamy

Opakowania szklane - butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach i inne, stłuczka szklana.

Do pojemników na szkło nie wrzucamy

Lustra, szyby samochodowe, porcelana, ceramika, szkło z okien, szkło kryształowe, naczynia żaroodporne, świetlówki.

Szkło jako surowiec

Szkło jest bardzo cennym surowcem wtórnym przyczyniającym się do ochrony zasobów naturalnych. Wtórne wykorzystanie szkła jest bardzo ważne, zarówno pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym i niesie za sobą szereg niepodważalnych zalet:

  • zmniejsza ilość odpadów na wysypiskach, szkło rozkłada się 4000 lat albo nigdy
  • obniża zapotrzebowanie na surowce, zmniejszając tym samym eksploatację złóż naturalnych (piasku)
  • tona odpadów szklanych = oszczędność tony piasku kwarcowego
  • oszczędność energii - niższa temperatura topnienia niż w przypadku piasku kwarcowego
  • przetwarzane szkło nie traci na jakości – w pełni zachowuje swoje właściwości
do góry