Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Budżet obywatelski

Budżet obywatelski

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z §18 ust. 2 Uchwały nr III/37/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Mieście Racibórz, oraz analogicznego zapisu §22 ust 2 Zarządzenia nr 1725/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu i zasad realizacji budżetu obywatelskiego w Mieście Racibórz, w ramach którego były składane wnioski do IV edycji budżetu obywatelskiego, Prezydent Miasta Racibórz zadecydował o pozostawieniu projektu pn. „Budowa chodnika przy ulicy Górnej w Raciborzu” bez realizacji. W ramach tego zadania dwukrotnie był ogłaszany przetarg na wybór wykonawcy, jednak zgłoszone oferty znacząco przewyższały pulę dostępnych środków finansowych.

Co to jest budżet obywatelski

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny,  w ramach którego mieszkańcy Raciborza mają prawo zgłaszać projekty zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu Miasta Racibórz, a następnie wybierać w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.

Budżet obywatelski powstał w Raciborzu w 2015 roku i od początku miał na celu zaangażowanie mieszkańców Raciborza w sprawy miasta. Każdy pełnoletni mieszkaniec może w ramach tej procedury zgłosić swój pomysł do realizacji, a co za tym idzie mieć realny wpływ na wydatki budżetowe.

Corocznie na realizację budżetu obywatelskiego z budżetu Miasta Racibórz wydzielane jest 1 500 000,00 zł (półtora miliona złotych), a o rozdysponowaniu tej kwoty decydują wyłącznie raciborzanie. Projekty, które mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego podzielone są na dwie grupy:
* projekty ogólnomiejskie – czyli takie, które obejmują swym zasięgiem więcej niż 1 strefę lub których realizacja realnie wpływa na jakość życia wszystkich mieszkańców
* projekty lokalne- czyli takie, które realizowane są w ramach jednej strefy.
Podział Raciborza na strefy jest uregulowany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego (aktualizowanego corocznie po ewaluacji). Podział ten można podejrzeć na mapie poglądowej umieszczonej poniżej.

Mapa podziału na strefy budżetu obywatelskiegoRys. Mapa poglądowa stref budżetu obywatelskiego

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do bieżącego zapoznawania się kolejnymi edycjami budżetu obywatelskiego i włączenia się w kreowanie wspólnej przestrzeni Raciborza. Wszelkie aktualne  informacje  dotyczące budżetu obywatelskiego są publikowane w ramach bieżącej (najnowszej) edycji.

 Rozmieszczenie zrealizowanych w ramach procedury budżetu obywatelskiego zadań na mapie w Elektronicznym Systemie informacji Miejskiej (klik)

do góry