Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Wizyty studyjne

Władze Miasta Racibórz, raciborscy urzędnicy oraz przedstawiciele jednostek podległych odbyli wiele wizyt studyjnych, celem poznania sposobu funkcjonowania miejsc przyjaznych mieszkańcom w innych miastach, zasad funkcjonowania Urban Labu, sposobu zagospodarowania dworców PKP w Polsce. Krótkie opisy wizyt przedstawiamy poniżej.

Żory - Centrum Integracji Społecznej

15 listopada Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz Dawid Wacławczyk wraz z szerokim zespołem przedstawicieli UM Racibórz i jednostek miejskich gościli w Żorach. Wizyta miała dwa cele: zacieśnienie współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz zapoznanie się z działalnością Centrum Integracji Społecznej, które funkcjonuje w odnowionym z siłami miasta dworcu kolejowym. To element procesu przygotowania się urzędników do zagospodarowania części pomieszczeń raciborskiego dworca, do czego zobligowane jest miasto.

Żorski samorząd daje przykład jak w sposób pomysłowy i korzystny dla mieszkańców można zagospodarować przestrzenie w obiektach typu dworzec. Funkcjonuje tam Centrum Integracji Społecznej, którego głównym celem jest jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz realizacja zatrudnienia socjalnego. Sprawia to, że dworzec żyje i jest sensownie wykorzystywany. Na miejscu o samej idei szczegółowo opowiedzieli Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych- Adam Grześkiewicz oraz Kierownik Centrum Integracji Społecznej - Jolanta Osubniak. Stanowi to cenną lekcję dla Miasta Racibórz, które zobowiązało się zagospodarować większą część powierzchni użytkowej budowanego w mieście dworca PKP. Planowane są wizyty studyjne w kolejnych miastach, które pozwolą na podstawie doświadczeń innych samorządów, wypracować najkorzystniejsze dla raciborskiego dworca PKP rozwiązanie, na którym skorzystają przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy. Urząd widzi w tym miejscu niezależny byt, który połączy wizję inkubatora biznesu, centrum organizacji pozarządowych, miejsca do co-workingu, urban labu, przestrzeni przyjaznej młodzieży oraz kawiarenki miejskiej.

 

 

Dąbrowa Górnicza - dworzec

W ramach przygotowań do wypełnienia raciborskiego dworca PKP nowymi funkcjami, Wiceprezydent Raciborza Dawid Wacławczyk wraz z Naczelnik Wydziału Rozwoju Anną Kobierską-Mróz oraz Kierownikiem Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwesotra Wojciechem Hipnarowiczem udali się na konsultacje do zaprzyjaźnionych samorządowców z Dąbrowy Górniczej, by podejrzeć jak wyglądają prace nad zagospodarowaniem części ich dworca i przebudową jego otoczenia.


Na dąbrowskim dworcu znajdzie się inkubator przedsiębiorczości, a wokół niego usytuowane zostanie centrum przesiadkowe z parkingiem na 400 samochodów i węzeł dla autobusów miejskich. Niedaleko powstaje potężne przedsięwzięcie Fabryka Pełna Życia, która ma stać się nowym centrum miasta.
Łączy nas to, że myśląc o dworcu przyglądamy się nie tylko samemu budynkowi, ale jego szerokiemu otoczeniu.

 

Urban Lab Rzeszów

Koncepcja urban labu powstała w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) jako odpowiedź na brak w polskich miastach instrumentu wspierającego współpracę pomiędzy różnymi grupami interesariuszy miejskich, w tym przede wszystkim na linii urząd miasta – mieszkańcy. Opracowany model został oparty o koncepcję poczwórnej helisy (Quadruple Helix – QH), która opisuje schemat współpracy innowacyjnej, w którym użytkownicy (mieszkańcy), przedstawiciele biznesu (sektor prywatny), uniwersytety (instytucje naukowe) i władze (sektor publiczny)  współpracują w celu wytwarzania innowacji w postaci nowej wiedzy, technologii, produktów i usług oraz rozwiązań organizacyjnych.

Poznanie Rzeszowskiego Urban Labu oraz samej tematyki Urban Labów odbywało się dwuetapowo. Etapem pierwszym były prace koncepcyjne podczas warsztatów, które przybliżyły pojęcie "urban lab" i pomogły opracować założenia i ramy organizacyjne, a także ocenić potrzeby miejskie pod kątem powstania miejskiego urban labu. Warsztaty prowadził dr Bartosz Piziak - Kierownik Laboratorium Innowacji Miejskich Urban Lab w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.

Etap drugi to wizyta studyjna do Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab w Rzeszowie, która odbyła się 15 grudnia 2022 r.. Jej celem było poznanie w praktyce rozwiązań jakie oferuje miejskie laboratorium. W wizycie udział wzięli pracownicy poszczególnych wydziałów urzędu i jednostek  miejskich tj. Biblioteka, Visit Racibórz/Muzeum. Za organizację study tour odpowiedzialny był Bartosz Piziak z IRMiR.

21 zdjęć

MIejskie Laboratorium

 

Lublin - warsztaty Europe Goes Local & Democracy Reloading, Europejska Stolica Młodzieży 2023

Na zaproszenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pracownicy Urzędu Miasta oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej spędzili 4 dni w Lublinie.  Zdobyli cenne doświadczenie i wiedzę w obszarach polityki młodzieżowej, pracy z młodzieżą oraz partycypacji młodzieży w życiu publicznym. Zobaczyli miejsca, z których mogą korzystać mieszkańcy na zasadach podobnych, jak te planowane na dworcu PKP w Raciborzu. Zdobyta wiedza z pewnością przełoży się na innowacyjne rozwiązania, które zostaną wdrożone zarówno w Stacji Młodych, jak i w Urban Labie, otwierając przed młodymi ludźmi i wszystkimi mieszkańcami Raciborza ogromne możliwości rozwoju i angażując ich w kształtowanie przyszłości naszego miasta.

11 zdjęć

Wizyta studyjna w Lublinie

 

Dąbrowa Górnicza i Mikołów

W związku z wyjazdem organizowanym przez Centrum Inicjatyw Społecznych z Rybnika, Raciborscy Urzędnicy na czele z Anną Kobierską-Mróz - Centrum Aktywności SpołecznejNaczelnik   Wydziału Rozwoju, nie przegapili okazji do poznania kolejnych miejsc w Polsce dedykowanych mieszkańcom i organizacjom pozarządowym. To była wizyta pełna życia, jak orzekli uczestnicy. Celem było odwiedzenie Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie prowadzonym przez Związek Stowarzyszeń “Centrum Aktywności”.  Centrum zaprezentowało swoją działalność, pokazało niemal wszystkie pomieszczenia oraz omówiło wpływu, jaki wywiera na lokalną społeczność. W Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie odbyła się prezentacja koncepcji miasta dla tego miejsca oraz procesu tworzenia Nowego Centrum Dąbrowy Górniczej, które ma być miejscem wysokiej jakości życia, centrum miejsc pracy w nowoczesnych sektorach, stosowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego, rozwoju kultury i wspierania lokalnej tożsamości górniczej. Miejsca te tętnią społeczną energią.

Zdjecie z wizyty studyjnej

 

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości

Od 2018 roku instytucja ta skutecznie wspiera lokalnych przedsiębiorców, a 14 marca 2024 r. raciborscy urzędnicy wzięli udział w otwarciu jego nowej siedziby na dworcu PKP w Dąbrowie Górniczej. Tego właśnie dnia Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości zorganizował Dzień Otwarty. W DIP dostępna jest przestrzeń coworkingowa, ale także miejsce do spotkań z klientami czy sala do organizacji szkoleń. Sala konferencyjna pomieści 12 osób, a w wielofunkcyjnym pomieszczeniu do organizacji wydarzeń zebrać może się 50 osób.

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości

 

Stalowa Wola

W kwietniu 2024 roku, na zaproszenie Miasta Stalowa Wola, przedstawiciele Wydziału Rozwoju wzięli udział w 3 dniowej wizycie studyjnej, opłaconej ze środków miasta goszczącego. Stalowa Wola w ramach grantów Norweskich zrealizowała szereg działań dedykowanych swoim mieszkańcom. W ramach przedsięwzięcia powstało m.in. Centrum Aktywności Seniora, Politechnika Rzeszowska oddział w Stalowej Woli zakupiła nowe sprzęty umożliwiające odpowiednie szkolenie przyszłych inżynierów, w Urzędzie został powołany Referat Przedsiębiorczości, Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził szereg działań rewitalizacyjnych, ogromny zastrzyk finansowy otrzymał Rozwadowski Dom Kultury. Największe wrażenie na delegacji urzedników zrobiło Centrum Aktywnosci Seniora z funkcjonującą kawiarnią, salą wykładową, salą ćwiczeniową czy dużą kuchnią, gdzie odbywają się zajęcia z gotowania. Seniorzy mogą korzystać bezpłatnie z zajęć tanecznych, spotkań z prawnikiem, zajęć rękodzielniczych, tematycznych wykładów, ćwiczeń fizycznych, zagrać w szachy, zapisać się do chóru czy po prostu wspólnie spędzić czas.

 

11 zdjęć

Stalowa Wola - wizyta studyjna

 

do góry