Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!
Strona główna Dla Mieszkańców Ekologia Dotacje do montażu instalacji fotowoltaicznych

Projekt pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy”

 Miasto Racibórz otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy” w ramach  Działania 4.1 Odnawialne Źródła Energii objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła.

Miasto Racibórz podpisało z Województwem Śląskim, umowę dofinansowania ww. projektu w dniu 28.10.2021 roku. Nabór wniosków został zakończony w 2021 roku. Lista inwestycji zakwalifikowanych do projektu znajduje się w załączniku. Projekt realizowany jest w latach 2021-2022, przewiduje realizację instalacji fotowoltaicznych o mocy do 7 kW na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Informacja dla beneficjentów projektu

Podpisywanie umów dla beneficjentów, którzy zadeklarowali realizację inwestycji na 2022 rok nastąpi w następujących terminach:

Podpisywanie umów powierzenia grantu nastąpi w następujących terminach:

 1. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 1 do 16 – 14 lub 17 stycznia 2022 roku
 2. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 17 do 28 – 17 lub 18 stycznia 2022 roku
 3. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 29 do 39  – 18 lub 19 stycznia 2022 roku
 4. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 40 do 45 – 19 lub 20 stycznia 2022 roku
 5. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 46 do 53 20 lub 21 stycznia 2022 roku
 6. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 54 do 67  –  21 lub 24 stycznia 2022 roku
 7. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 68 do 84  – 24 lub 25 stycznia 2022 roku
 8. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 85 do 103 – 25 lub 26 stycznia 2022 roku
 9. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 104 do 123  – 26 lub 27 stycznia 2022 roku
 10. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 124 do 133  27 lub 28 stycznia 2022 roku
 11. osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 134 do 141  –  28 lub 31 stycznia 2022 roku

Umowy podpisywane będą w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pokój 201, w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 9:00 do 14:00, w środy w godz. od 9:00 do 16:00., a w piątki  w godz. od 9:00 do 12:00.

Do podpisania umowy należy przygotować:

 1. dokument tożsamości,
 2. oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na montaż instalacji fotowoltaicznej, jeżeli grantobiorca nie jest jedynym właścicielem,
 3. numer konta na który ma zostać przelany grant.

Osoby, które podpiszą umowę powierzenia grantu w bieżącym roku, będą zobowiązane do złożenia wniosku o wypłatę grantu w terminie umożliwiającym jego realizację w bieżącym roku tj. najpóźniej do dnia  31 lipca 2022 r.

UWAGA WAŻNE

Zgodnie z wymogami Regulaminu udziału w projekcie, które podpiszą umowę powierzenia grantu w bieżącym roku, będą zobowiązane do złożenia wniosku o wypłatę grantu w terminie umożliwiającym jego realizację w bieżącym roku tj. najpóźniej do dnia  31 lipca 2022 r.

Niezłożenie wniosku o wypłatę grantu traktowane będzie jako niewywiązywanie się z realizacji umowy i będzie podstawą do jej rozwiązania.

Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem Grantobiorcy z projektu.

Do wniosku o wypłatę grantu niezbędne jest załączenie dokumentów określonych w §5 ust. 7 Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Lista podstawowa.pdf 21-11-05 09:25 53.51KB pobierz plik: Lista podstawowa.pdf
pdf Lista uzupełniająca.pdf 21-11-09 07:53 54.98KB pobierz plik: Lista uzupełniająca.pdf
pdf Lista rezerwowa.pdf 21-11-09 07:53 47.14KB pobierz plik: Lista rezerwowa.pdf
pdf Wniosek o wypłatę grantu.pdf 22-01-07 12:08 54.13KB pobierz plik: Wniosek o wypłatę grantu.pdf
pdf Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie.pdf 22-01-07 12:08 280.93KB pobierz plik: Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H