Strona główna Dla Mieszkańców Ekologia Dotacje do montażu instalacji fotowoltaicznych

Urząd Miasta Racibórz zaprasza mieszkańców do uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy”

Miasto Racibórz zamierza pozyskać środki finansowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach w ramach Działania 4.1 Odnawialne Źródła Energii objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata          2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii. Celem programu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt zakłada dofinansowanie 80% kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 7 kWp na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych  w Raciborzu, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej.

Instalacja fotowoltaiczna będzie produkowała energię elektryczną tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, w celu zasilania urządzeń codziennego użytku. Będzie wpięta do zewnętrznej sieci elektrycznej, dzięki czemu możliwe będzie przesłanie nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Instalacje fotowoltaiczne produkują energię elektryczną i umożliwiają obniżenie rachunków od 1200 zł do nawet 4000 zł rocznie.

Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach 30.01.2018 oraz 13.02.2018 w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy  ul. Króla Stefana Batorego 6 o godzinie 17.00.

Wstępny nabór deklaracji wraz z ankietą uczestnictwa w Projekcie ( patrz załącznik) prowadzony jest przez Miasto w celu oszacowania zapotrzebowania oraz opracowania wniosku o dofinansowanie inwestycji. Projekt będzie realizowany przez Miasto jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Deklaracje uczestnictwa wraz z ankietą należy złożyć w terminie 22.01-20.02.2018 w Biurze Obsługi Interesantów lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Racibórz.

Zasady wstępnego naboru i uczestnictwa w projekcie oraz druki formularzy można znaleźć w załączeniu poniżej oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Racibórz, pok. 202.

Zapraszamy!

kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Deklaracja udziału 18-01-19 13:16 107.81KB pobierz plik: Deklaracja udziału
pdf Wymogi techniczne dla instalacji fotowoltaicznych 18-01-19 13:16 54.93KB pobierz plik: Wymogi techniczne dla instalacji fotowoltaicznych
pdf Zasady wstępnego naboru - projekt grantowy 18-01-19 13:16 172.89KB pobierz plik: Zasady wstępnego naboru - projekt grantowy
pdf lista zakwalifikowanych deklaracji w projekcie "Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy" 18-05-23 15:27 35.49KB pobierz plik: lista zakwalifikowanych deklaracji w projekcie "Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy"

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H