do góry

 

Uprzejmie informujemy, iż nabór deklaracji osób chętnych do udziału w programie Prosument został zakończony. Obecnie Miasto Racibórz jest na etapie pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz.

 

Miasto Racibórz wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym ze zmianami kosztów energii elektrycznej, przy współudziale Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zamierza uczestniczyć w programie PROSUMENT.

Dzięki temu programowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, beneficjenci będą mogli otrzymać bezzwrotną dotację oraz pożyczkę, umożliwiającą zakup mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Racibórz planuje zakup systemów fotowoltaicznych do bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego.

Kto może zostać Prosumentem?

Prosumentem może zostać osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny  do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie Raciborza, w którym będzie pracować dofinansowana instalacja.

Dofinansowanie:

Dotacja wynosi 40% dla instalacji wytwarzającej energię elektryczną. Reszta kosztów pokrywana będzie przez mieszkańca w formie niskooprocentowanej pożyczki.

Co trzeba zrobić żeby zostać Prosumentem?

Wystarczy wypełnić deklarację chęci udziału w programie dostępną na stronie internetowej www.raciborz.pl w zakładce Ekologia, a następnie podpisać umowę przedwstępną z UM Racibórz.

Koszty kwalifikowane:

Koszty kwalifikowane obejmują projekt, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętej przedsięwzięciem, spełniającej kryteria udziału w programie: 

  • 7000 zł/kW dla instalacji do 5 kW
  • 6000 zł/kW dla instalacji powyżej 5kW
  • Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kWh

Kontakt do ekspertów:

inż. Bartłomiej Asztemborski – , tel. 693 202 127

dr inż. Ryszard Wnuk – , tel. 691 956 507

Deklarację chęci udziału w programie można wypełnić poprzez kliknięcie poniższego linku lub wypełnienie papierowej wersji formularza:
 
https://docs.google.com/forms/d/1U2NbJci__T6adsBIQPfsVW2c3chkEXeox40ZCzWnTpc/viewform?usp=send_form

 

kategoria: Prosument [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Deklaracja.doc 15-09-24 13:32 122KB pobierz plik: Deklaracja.doc
doc OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE NFOŚiGW „PROSUMENT”.doc 15-10-26 10:31 32KB pobierz plik: OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE NFOŚiGW „PROSUMENT”.doc
pdf Świadomy i nowoczesny mieszkaniec - artykuł.pdf 15-12-18 11:07 1.31MB pobierz plik: Świadomy i nowoczesny mieszkaniec - artykuł.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H