Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!


 Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2016 r. Miasto Racibórz otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. "Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz" z programu "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W budynkach zamontowano 27 instalacji PV o łącznej mocy znamionowej 124,94 kW. Koszt całkowity inwestycji wyniósł (w tym nadzór inwestorski) - 616 337,96 zł brutto. Inwestycja została sfinansowana ze środków NFOŚi GW w formie dotacji w wysokości 217 921 zł oraz niskooprocentowanej pożyczki w wysokości 326 881 zł.

Instalacje, które pozostają własnością Miasta Racibórz zostały użyczone beneficjentom koncowym - właścicielom budynków jednorodzinnych na podstawie odrębnej umowy najmu ww. instalacji i urzązeń. Z tytułu korzystania z instalacji i urządzeń Prosument zobowiązany jest do płacenia Miastu czynszu. Wytworzona energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne - gospodarstwa domowego, a nadwyżki produkowanej energii elektrycznej odprowadzne są do sieci dystybucyjnej.

 

Zdjęcie przedstawia instalację solarną na budynku mieszkalnym

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H