Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Program "Gminy z Dobrą Energią"

"Gminy z Dobrą Energią" jest to projekt, do którego Racibórz przystępuje pod auspicjami Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W ramach programu zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać nawet 100 procent kosztów netto związanych z wymianą źródeł ciepła. Dotację można uzyskać na jedną z 3 technologii. Mieszkańcy mogą wybrać:

  1. instalację kotła gazowego kondensacyjnego o mocy od 10 do 25 kW
  2. instalację kotła na pelet o mocy od 10 do 17 kW oraz powyżej 17 kW do 25 kW
  3. instalację węzła cieplnego o mocy dostosowanego do zapotrzebowania budynku (wyznaczonego przez audyt energetyczny

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, został w dniu 14 sierpnia 2019r. wybrany do dofinansowania w ramach naboru z poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Kto może ubiegac się o dotacje?

Po pieniądze mogą sięgnąć właściciele domów mieszkalnych jednorodzinnych, także tych w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza i rolnicza. Do Projektu nie mogą być zgłoszone budynki, które stanowią miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej w jakikolwiek sposób wykorzystującej energię elektryczną i/lub cieplną pochodzącą z instalacji objętej Projektem na cele prowadzonej działalności.

W projekcie wezmą udział mieszkańcy, którzy złożyli wnioski w naborze prowadzonym od 30 kwietnia 2018 do 30 maja 2018 i zostali zakwalifikowani do projektu.


Kiedy możemy liczyć na pieniądze? Dotacja jest przyznawana w formie refundacji, o którą możemy się ubiegać po realizacji zadania oraz rozliczeniu grantu.

Realizacją merytoryczną projektu „Gminy z dobrą energią”, zajmować będzie się Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, która rozpocznie się od stycznia 2020 r.

Związek Subregionu Zachodniego podjął szereg działań przyśpieszających i usprawniających przyszłą realizację projektu:

  • W dniu 10 października 2019 r. w siedzibie Subregionu Zachodniego w Rybniku odbyło się spotkanie informacyjne dla pracowników gmin będących beneficjentami w projekcie. Ustalono, że spotkania z mieszkańcami poszczególnych gmin uczestniczących w projekcie odbędą się w II połowie listopada. Wkrótce zostanie podany termin i miejsce planowanego spotkania.
  • Przygotowana została dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia zamówienia publicznego dotyczącego wyłonienia Inspektora Nadzoru do odbioru instalacji.
  • Przygotowana została dokumentacja dotyczącego wyłonienia audytora do ponownego przeliczenia wszystkich złożonych audytów energetycznych budynków u przyszłych beneficjentów.
  • Przygotowana została dokumentacja dotycząca rekrutacji przyszłych wykonawców instalacji.
  • Zatrudniono zespół pracowników do obsługi projektu, z którymi już teraz przyszli beneficjenci, mogą się kontaktować:

      - Hanna Apacka tel. +48 512 986 477, +48 32 421 21 49 email: h.apacka@subregion.pl (pon.-pt. 7:30-15:30)
      - Natalia Byglewska tel. +48 512 986 477, +48 32 421 21 49 email: n.byglewska@subregion.pl (pon.-pt. 7:30-15:30)   

Kategoria: Powiązane pliki [13]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności - rzecznik
pdf 2020-07-13 Lista uzupełniająca
ilość pobrań: 499
Lista uzupełniająca 464.03KB zobacz
pdf 2018-06-21 Lista osób, które zakwalifikwały się do projektu "Gminy z dobrą energią".
ilość pobrań: 1049
Lista osób, które zakwalifikwały się do projektu "Gminy z dobrą energią". 200KB zobacz
docx 2018-05-15 Załącznik 10 wzór_umowy_powierzenia_grantu
ilość pobrań: 976
Załącznik 10 wzór_umowy_powierzenia_grantu 27.08KB -
docx 2018-05-15 Załącznik 9_Wymagania dla firmy - wykonawców instalacji w ramach projektu
ilość pobrań: 846
Załącznik 9_Wymagania dla firmy - wykonawców instalacji w ramach projektu 17.13KB -
docx 2018-05-15 Załącznik 8 Wzór_wniosku_o_wypłatę_grantu
ilość pobrań: 965
Załącznik 8 Wzór_wniosku_o_wypłatę_grantu 21.51KB -
docx 2018-05-15 Załącznik 7 Formularz zapytania ofertowego
ilość pobrań: 887
Załącznik 7 Formularz zapytania ofertowego 27.76KB -
docx 2018-05-15 Załącznik 6 Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
ilość pobrań: 863
Załącznik 6 Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych 15.8KB -
docx 2018-05-15 Załącznik 5 Karta_audytu energetycznego
ilość pobrań: 1150
Załącznik 5 Karta_audytu energetycznego 29.84KB -
docx 2018-05-15 Załącznik 4 protokół_odbioru
ilość pobrań: 1349
Załącznik 4 protokół_odbioru 18.32KB -
docx 2018-05-15 Załącznik 3 Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi wykonać firma wykonująca po montażu instalacji objętej projektem
ilość pobrań: 1509
Załącznik 3 Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi wykonać firma wykonująca po montażu instalacji objętej projektem 19.3KB -
docx 2018-05-15 Załącznik 1 Wzór Wniosku o przyznanie grantu
ilość pobrań: 908
Załącznik 1 Wzór Wniosku o przyznanie grantu 20.33KB -
docx 2018-05-15 Ogłoszenie o naborze_Racibórz
ilość pobrań: 898
Ogłoszenie o naborze_Racibórz 22.05KB -
pdf 2018-05-15 Regulamin_Gminy z dobrą energią
ilość pobrań: 1061
Regulamin_Gminy z dobrą energią 418.54KB zobacz
do góry