Strona główna Dla Mieszkańców Ekologia Program "Gminy z Dobrą Energią"

"Gminy z Dobrą Energią" jest to projekt, do którego Racibórz przystępuje pod auspicjami Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W ramach programu zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać nawet 100 procent kosztów netto związanych z wymianą źródeł ciepła. Dotację można uzyskać na jedną z 3 technologii. Mieszkańcy mogą wybrać:

1. instalację kotła gazowego kondensacyjnego o mocy od 10 do 25 kW.

2. instalację kotła na pelet o mocy od 10 do 17 kW oraz powyżej 17 kW do 25 kW

3. instalację węzła cieplnego o mocy dostosowanego do zapotrzebowania budynku (wyznaczonego przez audyt energetyczny)

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, został w dniu 14 sierpnia 2019r. wybrany do dofinansowania w ramach naboru z poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Kto może ubiegac się o dotacje?

Po pieniądze mogą sięgnąć właściciele domów mieszkalnych jednorodzinnych, także tych w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza i rolnicza. Do Projektu nie mogą być zgłoszone budynki, które stanowią miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej w jakikolwiek sposób wykorzystującej energię elektryczną i/lub cieplną pochodzącą z instalacji objętej Projektem na cele prowadzonej działalności.

W projekcie wezmą udział mieszkańcy, którzy złożyli wnioski w naborze prowadzonym od 30 kwietnia 2018 do 30 maja 2018 i zostali zakwalifikowani do projektu.


Kiedy możemy liczyć na pieniądze? Dotacja jest przyznawana w formie refundacji, o którą możemy się ubiegać po realizacji zadania oraz rozliczeniu grantu.

Realizacją merytoryczną projektu „Gminy z dobrą energią”, zajmować będzie się Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, która rozpocznie się od stycznia 2020 r.

Związek Subregionu Zachodniego podjął szereg działań przyśpieszających i usprawniających przyszłą realizację projektu:

    • W dniu 10 października 2019 r. w siedzibie Subregionu Zachodniego w Rybniku odbyło się spotkanie informacyjne dla pracowników gmin będących beneficjentami w projekcie. Ustalono, że spotkania z mieszkańcami poszczególnych gmin uczestniczących w projekcie odbędą się w II połowie listopada. Wkrótce zostanie podany termin i miejsce planowanego spotkania.
    • Przygotowana została dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia zamówienia publicznego dotyczącego wyłonienia Inspektora Nadzoru do odbioru instalacji.
    • Przygotowana została dokumentacja dotyczącego wyłonienia audytora do ponownego przeliczenia wszystkich złożonych audytów energetycznych budynków u przyszłych beneficjentów.
    • Przygotowana została dokumentacja dotycząca rekrutacji przyszłych wykonawców instalacji.
    • Zatrudniono zespół pracowników do obsługi projektu, z którymi już teraz przyszli beneficjenci, mogą się kontaktować:
      - Hanna Apacka tel. 512 986 477, 32 421 21 49 email: (pon.-pt. 7:30-15:30)
      - Natalia Byglewska tel. 512 986 477, 32 421 21 49 email: (pon.-pt. 7:30-15:30)   

kategoria: Powiązane pliki [12]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin_Gminy z dobrą energią 18-05-15 13:43 418.54KB pobierz plik: Regulamin_Gminy z dobrą energią
docx Ogłoszenie o naborze_Racibórz 18-05-15 13:43 22.05KB pobierz plik: Ogłoszenie o naborze_Racibórz
docx Załącznik 1 Wzór Wniosku o przyznanie grantu 18-05-15 13:43 20.33KB pobierz plik: Załącznik 1 Wzór Wniosku o przyznanie grantu
docx Załącznik 3 Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi wykonać firma wykonująca po montażu instalacji objętej projektem 18-05-15 13:39 19.3KB pobierz plik: Załącznik 3 Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi wykonać firma wykonująca po montażu instalacji objętej projektem
docx Załącznik 4 protokół_odbioru 18-05-15 13:43 18.32KB pobierz plik: Załącznik 4 protokół_odbioru
docx Załącznik 5 Karta_audytu energetycznego 18-05-15 13:41 29.84KB pobierz plik: Załącznik 5 Karta_audytu energetycznego
docx Załącznik 6 Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych 18-05-15 13:43 15.8KB pobierz plik: Załącznik 6 Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
docx Załącznik 7 Formularz zapytania ofertowego 18-05-15 13:44 27.76KB pobierz plik: Załącznik 7 Formularz zapytania ofertowego
docx Załącznik 8 Wzór_wniosku_o_wypłatę_grantu 18-05-15 13:44 21.51KB pobierz plik: Załącznik 8 Wzór_wniosku_o_wypłatę_grantu
docx Załącznik 9_Wymagania dla firmy - wykonawców instalacji w ramach projektu 18-05-15 13:44 17.13KB pobierz plik: Załącznik 9_Wymagania dla firmy - wykonawców instalacji w ramach projektu
docx Załącznik 10 wzór_umowy_powierzenia_grantu 18-05-15 13:43 27.08KB pobierz plik: Załącznik 10 wzór_umowy_powierzenia_grantu
pdf Lista osób, które zakwalifikwały się do projektu "Gminy z dobrą energią". 18-06-21 12:29 200KB pobierz plik: Lista osób, które zakwalifikwały się do projektu "Gminy z dobrą energią".

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H