• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Stare miasto/Park Kulturowy/Racibórz na Śląskim Forum Samorządowym

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r.  z przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego.  Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta.

Racibórz na Śląskim Forum Samorządowym

2023-05-19
 

I Zastępca Prezydenta Miasta Dawid Wacławczyk oraz miejska konserwator zabytków Maria Olejarnik zostali zaproszeni do Instytutu Myśli Polskiej, gdzie mieli okazję przedstawić swoje prace dotyczące parku kulturowego w Raciborzu.

Podczas spotkania na Śląskim Forum Samorządowym reprezentanci Raciborza zaprezentowali proces, jaki samorząd miasta przeszedł w ciągu prac nad utworzeniem parku kulturowego. Podkreślili znaczenie ochrony krajobrazu kulturowego zabytkowego śródmieścia i przybliżyli uczestnikom dyskusji podejmowane działania w tym zakresie.

Dawid Wacławczyk, I Zastępca Prezydenta Miasta, podzielił się wizją rozwoju parku kulturowego w Raciborzu. Podkreślił znaczenie tworzenia harmonijnego połączenia między dziedzictwem zabytkowym a nowoczesnymi potrzebami miasta. Wspomniał również o podejściu partycypacyjnym, które umożliwiło mieszkańcom Raciborza aktywny udział w kształtowaniu przyszłości parku kulturowego.

Maria Olejarnik, miejska konserwator zabytków, przedstawiła procedury i normy, które zostały przyjęte w celu zachowania autentyczności i integralności zabytków znajdujących się w obszarze parku kulturowego.

Prezentacja Raciborza wzbudziła duże zainteresowanie uczestników Śląskiego Forum Samorządowym, którzy docenili zaangażowanie miasta w ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego.

 

do góry