Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Strategia Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020

 W przygotowanie  dokumentu zaangażowało się wielu mieszkańców reprezentujących różne środowiska. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele samorządu, edukacji, kultury, sportu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz studenci. W dokumencie swoje odzwierciedlenie mają również głosy internautów, którzy zgłaszali wnioski do Strategii drogą elektroniczną. Wszystkie przesłane uwagi były analizowane przez zespoły powołane do prac nad Strategią. Nad przebiegiem prac czuwali eksperci z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Zaktualizowana Strategia była dokumentem określającym podstawowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta w dłuższym czasie. Dokument zawierał analizę mocnych i słabych stron Raciborza, jak również analizę szans i zagrożeń dla jego rozwoju. Zaprezentowana w dokumencie analiza była wielokrotnie konsultowana, tak by przedstawić prawdziwy obraz Raciborza. Dokument zakreśla również wizję Raciborza w przyszłości - jego pożądany i oczekiwany przez nas wszystkich obraz. Dla urzeczywistnienia tej wizji wytyczono trzy priorytety rozwoju oraz cele strategiczne i operacyjne.
 

Strategia rozwoju jest jednym z najbardziej popularnych dokumentów wykorzystywanych w planowaniu działań miejskich. Jej posiadanie wynika m.in. z potrzeby skoordynowania działań i ukierunkowania ich na osiągnięcie wyznaczonych priorytetów, kierunków i celów.  Strategia wraz z dokumentami programowymi, powinna wyznaczać główne kierunki rozwojowe i wpływać na realizację projektów inwestycyjnych.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020 stanowiąca podstawowy dokument programowy i rozwojowy Miasta, została przyjęta Uchwałą Nr XXX/423/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2013r.

Dokument Operacyjny do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020

W zwiazku z faktem, iż Strategia wyznacza jedynie główne cele i priorytety, zrodziła się konieczność opracowania dokumentu, który zawierałby w sobie szczegółowe zadania i działania, pozwalające osiągnąć wyznaczone cele. Prace nad opracowaniem Dokumentu trwały ponad pół roku. W przeciągu tego czasu udało się wypracować kompatybilny, spójny i szczegółowy zapis konkretnych zadań do realizacji do 2020 roku.

Raport z realizacji Dokumentu Operacyjnego do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Raciborz do roku 2020 jest już dostępny. 

W poniższej tabeli zamieszczone zostały wszelkie wspomniane dokumenty. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Kategoria: Strategia Rozwoju Miasta [15]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2014-09-10 Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020
ilość pobrań: 5590
Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020 3.32MB zobacz
pdf 2012-03-17 Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej - prezentacja
ilość pobrań: 1584
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej - prezentacja 1.25MB zobacz
pdf 2017-06-22 Dokument Operacyjny
ilość pobrań: 1655
Dokument Operacyjny 665.39KB zobacz
docx 2021-08-12 Formularz zglaszania uwag.docx
ilość pobrań: 175
Formularz zglaszania uwag.docx 16.92KB -
pdf 2022-02-04 Program Wspierania Przedsiębiorczości 2027+.pdf
ilość pobrań: 128
Program Wspierania Przedsiębiorczości 2027+.pdf 509.51KB zobacz
pdf 2023-06-27 Raport z monitoringu Strategii rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 za rok 2022.pdf
ilość pobrań: 78
Raport z monitoringu Strategii rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 za rok 2022.pdf 1.1MB zobacz
pdf 2024-04-23 Raport z monitoringu Strategii rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 za rok 2023.pdf
ilość pobrań: 49
Raport z monitoringu Strategii rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030 za rok 2023.pdf 704.22KB zobacz
pdf 2017-10-12 Raport z realizacji Dokumentu Operacyjnego za 2016 r.
ilość pobrań: 754
Raport z realizacji Dokumentu Operacyjnego za 2016 r. 1.53MB zobacz
pdf 2020-07-08 RAPORT z realizacji Dokumentu Operacyjnego za 2019.pdf
ilość pobrań: 254
RAPORT z realizacji Dokumentu Operacyjnego za 2019.pdf 277.64KB zobacz
pdf 2021-06-24 RAPORT z realizacji Dokumentu Operacyjnego za 2020 r..pdf
ilość pobrań: 142
RAPORT z realizacji Dokumentu Operacyjnego za 2020 r..pdf 310.73KB zobacz
pdf 2021-01-29 Strategia Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2006 - 2015.pdf
ilość pobrań: 635
Strategia Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2006 - 2015.pdf 2.45MB zobacz
pdf 2021-06-24 Załacznik do Raportu - 2020.pdf
ilość pobrań: 141
Załacznik do Raportu - 2020.pdf 165.23KB zobacz
pdf 2021-03-16 Załącznik do raportu mierniki 2019.pdf
ilość pobrań: 187
Załącznik do raportu mierniki 2019.pdf 168.52KB zobacz
pdf 2017-10-12 Załącznik do raportu.pdf
ilość pobrań: 657
Załącznik do raportu.pdf 704.71KB zobacz
pdf 2017-06-22 Zestawienie priorytetów do Dokumentu Oepracyjnego
ilość pobrań: 997
Zestawienie priorytetów do Dokumentu Oepracyjnego 643.36KB zobacz
do góry