Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zagospodarowanie Dworca PKP

Zagospodarowanie Dworca PKP

W grudniu 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Racibórz a PolskimiProjektowany budynek dworca PKPK Kolejami Państwowymi S.A., na mocy której Gmina Racibórz wyraziła wolę wynajęcia 712 metrów kwadratowych powierzchni z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych. Na tej podstawie PKP S.A. zdecydowało się na budowę dużego gmachu dworca kolejowego, a nie jak pierwotnie planowano niewielkiego budynku wyłącznie z poczekalnią i kasą biletową. Władze Raciborza wyraziły aprobatę dla tej decyzji, ponieważ Racibórz powinien mieć budynek dworca odpowiadający charakterowi miasta, będącego stolicą powiatu i dysponującego okazałym dworcem już w czasach przedwojennych. Projekt nowego budynku dworca zachwyca kubaturą i nowoczesnością. Dzieli się na dwie zasadnicze części (stronę lewą i prawą) oraz na dwa poziomy - parter wychodzący bezpośrednio na plac dworcowy i piętro, z którego prowadzi wyjście wprost na perony. Na środku budynku znajduje się taras widokowy.

W celu jak najlepszego zagospodarowania powierzchni dworca PKP, będącej w dyspozycji Miasta, odbyło się wiele rozmów, spotkań z mieszkańcami oraz warsztatów. Szerzej o wyżej wymienionych wydarzeniach można przeczytać pod linkiem  https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/PorozmawiajMy__spotkania_z_mieszkancami. Z wypowiedzi mieszkańców jasno wynikały potrzeby związane m.in. z brakiem przestrzeni lub miejsca w mieście dla osób młodych, odnową nieatrakcyjnego dworca kolejowego, brakiem miejsca do coworkingu, słabą współpracą na linii: samorząd - NGO'sy - przedsiębiorcy, brakiem sieciowania wskazanych podmiotów, brakiem nowoczesnej poczekalni na dworcu, niedoborem w mieście kawiarni i restauracji w tym miejsc na spotkanie się z partnerem biznesowym. Mieszkańcy wprost mówili, że stary dworzec jest brzydki, zaś przestrzeń wokół dworca w zasadzie jest swego rodzaju czarną dziurą na mapie Raciborza. W mieście brakuje sal konferencyjno - warsztatowych, młodzi ludzie nie mają gdzie odrobić lekcji lub poczekać na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Ponadto wskazywano także potrzebę przybliżenia urzędu mieszkańcom, zaś przedstawiciele organizacji pozarządowych widzieli pilną potrzebę stworzenia miejsca, gdzie mogliby się spotkać.

Odpowiedzią na przedstawione przez mieszkańców problemy ma być zagospodarowanie Dworca PKP. Nowoczesny dworzec kolejowy to bowiem miejsce, którego Racibórz potrzebuje i na które zasługuje.

 W tabeli z plikami do pobrania u dołu strony załączone są rzuty parteru oraz piętra budynku. Na zdjęciach poniżej żółtym kolorem zaznaczone są powierzchnie, jakimi dysponować będzie Miasto Racibórz.

 

Dla władz Raciborza niezwykle ważne jest takie zagospodarowanie wnętrza dworca oraz przestrzeni wokół, które nie tylko zaspokoi potrzeby mieszkańców, będzie przestrzeniądr inż. Agnieszka Bugno-Janik i dr inż. Marek Janik ogólnodostępną i przyjazną, ale również pozwoli Miastu na dalszy, zrównoważony rozwój. Aby to osiągnąć konieczne było włączenie Mieszkańców Raciborza, przedsiębiorców, przedstawicieli środowiska naukowego, organizacji pozarządowych i różnych grup społecznych w proces wypracowania koncepcji zagospodarowania i funkcjonowania nowego dworca. W zwiazku z powyższym Miasto Racibórz w dniu 14 lutego podpisało umowę z Katedrą Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. W ramach umowy dr inż. Agnieszka Bugno-Janik oraz dr inż. Marek Janik współpracują z Miastem i przygotowali pracę pt. "Badanie możliwości rozwoju przestrzennego obszaru przy dworcu PKP w Raciborzu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji społecznych powstającego dworca PKP". Z pracą można się zapoznać pobierajac ją z tabeli z plikami do pobrania u dołu strony. Naukowcy, architekci i studenci Politechniki Śląskiej towarzyszyli także urzędnikom we wszelkich pracach, działaniach, ustaleniach, spotkaniach i warsztatach mających na celu jak najlepsze zagospodarowanie przestrzeni dworca oraz obszaru wokół niego w sposób partycypacyjny.

Urzędnicy raciborskiego magistratu, a także pracownicy jednostek podległych, podobnie jak mieszkańcy, brali udział w warsztatach im dedykowanych (prezentacja w plikach do pobrania), mających na celu przybliżenie problemu oraz sposobu jego rozwiązania a także wstępne wypracowanie koncepcji. Ponadto urzędnicy biorą udział w wyjazdach studyjnych, by jak najlepiej poznać funkcjonujące w Polsce nowoczesne dworce,  Urban-Laby, przestrzenie dedykowane młodzieży i wszystkim mieszkańcom, o czym szerzej można przeczytać klikając w link https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/Wizyty_studyjne.

W plikach do pobrania u dołu strony zamieszkamy prezentację "Dworzec", gdzie można się zapoznać z całością prac poświęconych wypracowaniu koncepcji dworca oraz z wizualizacją i przeznaczeniem poszczególnych pomieszczeń jakie od PKP S.A. będzie wynajmować Miasto Racibórz
(wg stanu na dzień  03 czerwca 2024 r.). Ponadto w menu rozwijanym prezentujemy wypracowane koncepcje dot. Stacji Młodych oraz Urban Labu.

Jeżeli jesteś zainteresowany przyszłością dworca i chciałbyś współtworzyć to miejsce skontaktuj się z Wydziałem Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz,  rozwoj@um.raciborz.pl, tel. 32 7550 633.

 

 

Zespół ds. zagospodarowania powierzchni w budynku dworca PKP w Raciborzu oraz jego otoczenia

Celem jaknajlepszego zagospodarowania dworca Prezydent Maista powołał zespół ds. zagospodarowania powierzchni w budynku dworca PKP w Raciborzu oraz jego otoczenia. Do zadań zespołu należy współpraca z PKP S.A. oraz Politechniką Śląską w Gliwicach przy przygotowaniu wypracowywaniu i opiniowaniu materiałów oraz rozwiązań niezbędnych do zagospodarowania powierzchni budynku dworca PKP w Raciborzu oraz jego otoczenia.

 Dotychczasowe wyjazdy studyjne, spotkania z mieszkańcami, warsztaty dotyczące zagospodarowania dworca, były bardzo efekrozkład pomieszczeń na dworcu PKPtywne i twórcze. Pojawił się pomysł aby na dworcu powstała strefa cooworkingu, Stacja Młodych, Urban-Lab, kawiarnia. Pomysłe te ciągle są rozwijane i doprecyzowywane przy współpracy zarówno z mieszkańcami, NGO'sami, przedstawicielami środowiska biznesu i nauki, jak i architektami, społecznikami oraz firmą zajmującą się budową nowego obiektu dworca PKP. NA bieżąco prowadzone są także konsultacje z PKP S.A.  Wszelkie założenia są koncepcyjne zaś wdrożenie projektów do realizacji będzie prototypowe i unikatowe nie tylko w skali regionu. Grafika obok pokazuje które przestrzenie będą przeznaczone pod konkretne funkcje. Więcej na temat Urban Labu i Stacji Młodych można przeczytać w kolejnych zakładkach.

 

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2024-06-03 Prezentacja, wstępne warsztaty wewnętrzne Politechnika Śląska.pdf
ilość pobrań: 79
Prezentacja, wstępne warsztaty wewnętrzne Politechnika Śląska.pdf 1.62MB zobacz
pdf 2023-03-30 DWORZEC RZUT PIĘTRA.pdf
ilość pobrań: 68
DWORZEC RZUT PIĘTRA.pdf 5.02MB zobacz
pdf 2023-03-30 DWORZEC RZUT PARTERU.pdf
ilość pobrań: 69
DWORZEC RZUT PARTERU.pdf 5.78MB zobacz
pdf 2024-06-03 Dworzec.pdf
ilość pobrań: 99
Dworzec.pdf 54.92MB zobacz
pdf 2024-02-27 Raport z badania możliwości rozwoju przestrzennego obszaru przy dworcu PKP w Raciborzu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji społecznych powstającego budynku dworca.pdf
ilość pobrań: 287
Raport z badania możliwości rozwoju przestrzennego obszaru przy dworcu PKP w Raciborzu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji społecznych powstającego budynku dworca.pdf 9.19MB zobacz
do góry