Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Recykling odpadów zielonych

Technologia procesu kompostowania użytkowanego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. (ZZO) w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125. to system pryzmowy, otwarty z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością.

Odzysk odpadów przebiega za pomocą procesów tlenowych, zachodzących w pryzmie kompostowej, przy udziale mikroorganizmów glebowych tj. bakterii i grzybów przy dostępie powietrza, bez wykorzystywania biologicznych i chemicznych przyspieszaczy. Odpady przetwarzane są na środek poprawiający właściwości gleby.

Końcowym efektem procesu kompostownia jest środek o nazwie handlowej „RAKOR”. Jest to nawóz organiczny zaklasyfikowany do grupy środków poprawiających właściwości gleby.

Odpady nadające się do kompostowni - opis w treści„RAKOR” – produkt oferowany przez Zakład Zagospodarowania Odpadów – jest w 100% produktem naturalnym, wytworzonym z dostarczanych na kompostownię odpadów zielonych, takich jak trawa, liście i gałęzie. „RAKOR” jest polecany do stosowania na wszystkich rodzajach gleby, szczególnie na glebach lekkich i ubogich w próchnicę, w celu zwiększenia zawartości materii organicznej i poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Odpady nadające się na kompostownię:

ścięta trawa, liście z drzew, ścięte gałązki z drzew, krzaków i żywopłotów, zielone części warzyw liściastych, zwiędłe kwiaty cięte oraz kwiaty doniczkowe, krzewy, pozostałości roślinne po zbiorach, trociny, wióry i inne ścinki drewniane, odpady z kory, chwasty, słoma, siano.

Odpady nie nadające się na kompostownię, ale traktowane jako bioodpady kuchenne

zepsute owoce, stary chleb, resztki ugotowanych warzyw, obierki z ziemniaków, owoców i warzyw, skorupki jajek, łupiny orzechów, resztki owoców cytrusowych, skórki od bananów, resztki produktów mlecznych, fusy po kawie i herbacie.

Odpady nie nadające się na kompostownię i nie będące bioodpadami kuchennymi

zepsuta żywność, mięso, kości, resztki jedzenia, odchody zwierzęce, popiół z kominka lub z pieca, zanieczyszczona ziemia, piasek.

do góry