Strona główna Dla Mieszkańców Ekologia Łączymy z energią - Montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór firm wykonawczych w ramach projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania: Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii. Aktualna lista Wykonanwców znajduje się na stronie https://oze.subregion.pl/wykonawcy/

Projekt jest realizowany w tzw. „formule grantowej”, gdzie przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej leży po stronie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, zaś rekrutacja mieszkańców chętnych do wzięcia udziału w projekcie jest prowadzona w poszczególnych urzędach gmin biorących udział w projekcie.

Po uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, sam wybór wykonawcy, nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z przygotowanymi wytycznymi będą należały już do mieszkańca. Grant w ustalonej wysokości (zgodnie z podpisaną umową) będzie przekazywany po realizacji, odebraniu i rozliczeniu inwestycji.  

Wszelkie szczegóły związane z projektem są dostępne w Regulaminie oraz dokumentach towarzyszących.

Jakie technologie podlegają dofinansowaniu?

Dotację będzie można uzyskać do następujących technologii:

- instalacje fotowoltaiczne

- pompy ciepła do c.w.u.

- kotły na pelet z biomasy.

 Warunki udziału w projekcie:

  • Złożenie w wniosku wraz z załącznikami w terminie od 30 marca do 29 kwietnia.
  • Uwzględnienie uczestnika na liście zakwalifikowanych (lista będzie tworzona w oparciu o kryteria punktowe). Kolejność składania wniosków jest bez znaczenia.
  • Uzyskanie przez projekt dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach działania 4.1.3.

 

 

Informacje w sprawie naboru  można uzyskać osobiście w urzędach gmin biorących udział w projekcie.  W każdej z gmin biorących udział w projekcie odbędą się również spotkania informacyjne dla mieszkańców na które serdecznie zapraszamy.

 

Szczegółowe informacje na temat technologii objętych projektem są również dostępne w ramach serwisu „Gmina z energią” działającego w naszej gminie. Kliknijcie w link!

 

 

 

kategoria: Powiązane pliki [15]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin naboru.pdf 18-03-30 12:17 427.22KB pobierz plik: Regulamin naboru.pdf
docx Zał.1 Wzór Wniosku o przyznanie grantu_2.1.docx 18-03-30 12:18 25.98KB pobierz plik: Zał.1 Wzór Wniosku o przyznanie grantu_2.1.docx
docx Zał.2 Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzeń_2.1.docx 18-03-30 12:19 40.9KB pobierz plik: Zał.2 Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzeń_2.1.docx
docx Zał.3 Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi wykonać firma wykonująca po montażu instalacji OZE.docx 18-03-30 12:20 16.1KB pobierz plik: Zał.3 Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi wykonać firma wykonująca po montażu instalacji OZE.docx
docx Zał.4 Protokół_odbioru.docx 18-03-30 12:20 15.11KB pobierz plik: Zał.4 Protokół_odbioru.docx
docx Zał.5 Karta weryfikacji technicznej_2.1.docx 18-03-30 12:21 29.54KB pobierz plik: Zał.5 Karta weryfikacji technicznej_2.1.docx
docx Zał.6 Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych_2.1.docx 18-03-30 12:22 19.53KB pobierz plik: Zał.6 Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych_2.1.docx
docx Zał.7 Formularz zapytania ofertowego_2.1.docx 18-03-30 12:23 24KB pobierz plik: Zał.7 Formularz zapytania ofertowego_2.1.docx
docx Zał.8 Wzór_wniosku_o_wypłatę_grantu_2.1.docx 18-03-30 12:24 51.86KB pobierz plik: Zał.8 Wzór_wniosku_o_wypłatę_grantu_2.1.docx
docx Zał.9 Wymagania dla firmy - wykonawców instalacji OZE w ramach projektu_2.1.docx 18-03-30 12:44 18.27KB pobierz plik: Zał.9 Wymagania dla firmy - wykonawców instalacji OZE w ramach projektu_2.1.docx
docx Zał.10 Wzór_karty_informacji_o_ilości_wyprodukowanej_energii.docx 18-03-30 12:45 14.02KB pobierz plik: Zał.10 Wzór_karty_informacji_o_ilości_wyprodukowanej_energii.docx
docx Zał.11 Wzór_umowy_powierzenia_grantu.docx 18-03-30 12:46 26.15KB pobierz plik: Zał.11 Wzór_umowy_powierzenia_grantu.docx
pdf Lista zakwalifikowanych wniosków w projekcie "Łączymy z energią" 18-05-23 10:13 440.01KB pobierz plik: Lista zakwalifikowanych wniosków w projekcie "Łączymy z energią"
docx 1. Oferta wykonawcy na montaż instalacji OZE w ramach projektu 19-06-19 17:00 18.57KB pobierz plik: 1. Oferta wykonawcy na montaż instalacji OZE w ramach projektu
docx 2 Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzeń.docx 19-06-19 17:01 34.19KB pobierz plik: 2 Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzeń.docx

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H