Dane osobowe

Stosownie do art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Króla Stefana Batorego 6, 47- 400 Racibórz.
b) poprzez korespondencję e-mail na adres:
straz.miejska@um.raciborz.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - jest nim Dorota Fleszer. Z inspektorem można się  kontaktować w  sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw, poprzez korespondencję e-mail na adres:
iodo@um.raciborz.pl lub telefonicznie nr tel. 32-75-50-613.

3. Dane osobowe w ramach prowadzenia monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Racibórz.

4. Przysługuje Państwu prawo do:
a) wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, lub e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl.
b) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Informacja dot. monitoringu wizyjnego

Informujemy, że Miasto Racibórz od 1 stycznia 2010 r. wdrożyło system Monitoringu Wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz. Monitoring pracuje całodobowo i składa się z Centrum monitorowania, które znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej, 17 zintegrowanych punktów kamerowych i stacji bazowej.

Punkty kamerowe rozmieszczone są w następujących miejscach na terenie miasta:

1) Punkt Kamerowy PK 1 – kamera zlokalizowana jest na Placu Dworcowym i zamocowana jest na słupie oświetleniowym. Zasięg kamery obejmuje Plac Dworcowy, ul. Pocztową, Kolejową, Mickiewicza.

2) Punkt Kamerowy PK 2 – kamera zamontowana jest na elewacji budynku przy ul. Odrzańskiej 6. Zasięg kamery obejmuje Rondo Żołnierzy Niezłomnych, ul. Odrzańską, Reymonta, Podwale, Most Zamkowy.

3) Punkt Kamerowy PK 3 – kamera zlokalizowana jest na Placu Dominikańskim i zamocowana jest na słupie oświetleniowym. Zasięg kamery obejmuje Plac Dominikański, Targowisko, Rynek, ul. Batorego, Młyńską.

4) Punkt Kamerowy PK 4 – kamera zamontowana jest na elewacji budynku przy ul. Rynek 14. Zasięg kamery obejmuje Rynek, ul. Chopina, Odrzańską, Plac Dominikański.

5) Punkt Kamerowy PK 5 – kamera zamontowana jest na elewacji budynku przy ul. Rynek 6. Zasięg kamery obejmuje Rynek, ul. Mickiewicza, Nową, Odrzańską, Długą.

6) Punkt Kamerowy PK 6 – kamera zamontowana jest na elewacji budynku przy ul. Opawskiej 21. Zasięg kamery obejmuje ul. Opawską, Staszica, Park Roth.

7) Punkt Kamerowy PK 7 – kamera zamontowana jest na elewacji budynku przy ul. Długiej 22. Zasięg kamery obejmuje ul. Długą, Bankową.

8) Punkt Kamerowy PK 8 – kamera zamontowana jest na elewacji budynku przy ul. Browarnej 16. Zasięg kamery obejmuje ul. Browarną, Solną, Wileńską, Długą.

9) Punkt Kamerowy PK 9 – kamera zamontowana jest na elewacji budynku przy ul. Londzina 38. Zasięg kamery obejmuje ul. Londzina, Reymonta, Głubczycką, Rondo Solidarności.

10) Punkt Kamerowy PK 10 – kamera zlokalizowana jest w Parku Roth i zamocowana jest na słupie oświetleniowym. Zasięg kamery obejmuje Park Roth, ul. Kochanowskiego, Bema.

11) Punkt Kamerowy PK 11 – kamera zlokalizowana na ul. Długiej i zamocowana jest na latarni na wysokości arkad przy wejściu od strony Rynku. Zasięg kamery obejmuje częśc ul. Długiej od strony Rynku.

12) Punkt Kamerowy PK 12 – kamera zlokalizowana na ul. Długiej i zamocowana jest na latarni na wysokości skrzyżowania z ul. Bankową. Zasięg kamery obejmuje część ul. Długiej w stronę Rynku.

13) Punkt Kamerowy PK 13 – kamera zlokalizowana na ul. Długiej i zamocowana jest na latarni na wysokości skrzyżowania z ul. Bankową. Zasięg kamery obejmuje część ul. Długiej w stronę dawnej "Desy".

14) Punkt Kamerowy PK 14 – kamera zlokalizowana na ul. Długiej i zamocowana jest na latarni na wysokości arkad przy dawnej "Desie". Zasięg kamery obejmuje częsc ul. Długiej w stronę ul. Bankowej.

15)  Punkt Kamerowy PK 15, PK 16, PK 17 – kamery zlokalizowane w Ogródku Jordanowskim przy ul. Karola Miarki. Zasięg kamer obejmuje teren Ogródku Jordanowskiego. 

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H