Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Monitoring miejski

Dane osobowe

Stosownie do art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 2. listownie: ul. Króla Stefana Batorego 6, 47- 400 Racibórz
 3. poprzez korespondencję e-mail na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - jest nim Piotr Glapa. Z inspektorem można się  kontaktować w  sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw, poprzez korespondencję e-mail na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ lub telefonicznie nr tel. +48 32 75 50 674.
 5. Dane osobowe w ramach prowadzenia monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Racibórz.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, lub e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
  2. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Informacja dot. monitoringu wizyjnego

Informujemy, że Miasto Racibórz od 1 stycznia 2010 r. dołączyło do miast monitorowanych, wdrożyło system monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście. Centrum monitoringu mieści się w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Króla Stefana Batorego 6. W chwili obecnej miejski system stanowi 11 kamer szybkoobrotowych oraz 11 kamer stałych obsługiwanych całodobowo.

Poniżej zamieszczamy przybliżoną lokalizację kamer wchodzących w skład miejskiego monitoringu, stan na 01.01.2022 r.:

 

 1. Punkt Kamerowy PK 1 – kamera obrotowa zlokalizowana jest na Placu Dworcowym, zamontowana jest na słupie oświetleniowym, zasięg kamery obejmuje Plac Dworcowy, ul. Pocztową, Mickiewicza i Kolejową.
 2. Punkt Kamerowy PK 2 i PK 19 - kamera obrotowa oraz stała zamontowane są na elewacji budynku przy ul. Odrzańskiej 6, zasięg kamery obrotowej obejmuje Rondo Żołnierzy Niezłomnych, ul. Odrzańską, Reymonta, Podwale, natomiast kamera stała skierowana jest na skrzyżowanie ul. Reymonta, Odrzańska i Podwale.
 3. Punkt Kamerowy PK 3 – kamera obrotowa zlokalizowana jest na Placu Dominikańskim, zamontowana jest na słupie oświetleniowym, zasięg kamery obejmuje Plac Dominikański, ul. Króla Stefana Batorego, Młyńską oraz Targowisko.
 4. Punkt Kamerowy PK 4 – kamera obrotowa zamontowana jest na elewacji budynku przy ul. Rynek 14, zasięg kamery obejmuje Rynek, ul. Chopina, Odrzańską i Plac Dominikański.
 5. Punkt Kamerowy PK 5 – kamera obrotowa zamontowana jest na elewacji budynku przy ul. Rynek 6, zasięg kamery obejmuje Rynek, ul. Mickiewicza, Nową oraz Długą.
 6. Punkt Kamerowy PK 6 – kamera obrotowa zamontowana jest na elewacji budynku przy ul. Opawskiej 21, zasięg kamery obejmuje ul. Opawską, Staszica i Park ROTH.
 7. Punkt Kamerowy PK 7 – kamera obrotowa zamontowana jest a elewacji budynku ul. przy ul. Długiej 22, zasięg kamery obejmuje ul. Długą i Bankową.
 8. Punkt Kamerowy PK 8 – kamera obrotowa zamontowana jest na elewacji budynku przy ul. Browarnej 16, zasięg kamery obejmuje ul. Browarną, Solną, Wileńską i Długą.
 9. Punkty Kamerowe PK 9 i PK 19 - kamera obrotowa oraz stała zamontowane są na elewacji budynku przy ul. Księdza Londzina 38, zasięg kamery obrotowej obejmuje Rondo Solidarności, ul. Głubczycką i Reymonta, natomiast kamera stała skierowana jest na przejście dla pieszych przy rozjeździe ul. Reymonta - Księdza Londzina.
 10. Punkt Kamerowy PK 10 – kamera obrotowa zlokalizowana jest w Parku Roth, zamontowana na słupie oświetleniowym, zasięg kamery obejmuje Park Roth, ul. Kochanowskiego i Bema.
 11. Punkt Kamerowy PK 11, PK 12, PK 13, PK 14 - kamery stałe zamontowane na deptaku ul. Długiej, zamontowane są na słupach oświetleniowych, zasięg kamer obejmuje cały odcinek deptaka ul. Długiej.
 12. Punkt Kamerowy PK 15, PK 16, PK 17, PK 20, PK 21, PK 22 - jedna kamera obrotowa oraz pięć stałych zlokalizowane są na terenie Ogródka Jordanowskiego, zasięg kamer obejmuje cały teren ogródka.
do góry