Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!
Strona główna Dla Mieszkańców Straż Miejska Aktualności Straży Miejskiej

 

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Informuję, że na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przystępujemy w województwie śląskim do realizacji akcji promującej aplikację STOP COVID ProteGO Safe. Aplikaja to obok noszenia maseczki, zachowywania dystansu i dbania o higienę, kolejny element ochrony przed koronawirusem.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o włączenie się do działań promujących aplikację  STOP COVID ProteGO Safe poprzez zamieszczenie na Państwa stronach internetowych i mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) linku do strony https://www.gov.pl/web/protegosafe , tak aby informacja dotarła do jak najszerszego grona odbiorców.   

PRZYPOMINAMY O TREŚCI ART. 116 KW

Art. 116. [Nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych lub z decyzji wydanych na podstawie tych przepisów]

§ 1. Kto, wiedząc o tym, że:

1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,

2) styka się z chorym na chorobę określoną w pkt 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,

3) jest nosicielem choroby określonej w pkt 1 lub podejrzanym o nosicielstwo

- nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nie przestrzega decyzji wydanych na podstawie tych przepisów przez organy inspekcji sanitarnej, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 1a. Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w § 1 i 1a zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków albo decyzji.

POMOC BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM !

Pomoc osobom bezdomnym na terenie gminy Racibórz koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1

tel. 32/415 2650, 32/419 0642, 32/419 0643, 32/415 1888,

fax 32/419 0659

Poza godzinami pracy Ośrodka Pomocy Społecznej koordynator ds. pomocy osobom bezdomnym w Raciborzu

 506 477 557

Bezpłatna infolinia o możliwościach pomocy osobom bezdomnym dla całego Województwa Śląskiego, nr całodobowy

 987

W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić po pomoc na numery alarmowe:

                      112 - SŁUŻBY RATOWNICZE

                       986 - STRAŻ MIEJSKA

Ponadto na terenie Raciborza działają następujące instytucje, gdzie osoby bezdomne mogą uzyskać bezpośrednią pomoc:

Schronisko Dla Bezdomnych "Arka N" prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”,  ul. Wiejska 18 A w Raciborzu  tel. 32 415 51 69

Ogrzewalnia prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza", ul. Wiejska 18a w Raciborzu tel. 32 415 51 69, czynna od godz. 18:00 do godz. 8:00 !

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu!

17 sierpnia 2020 r. ruszyła akcja informacyjno-edukacyjna ph.: "Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny", zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, która potrwa do 31 grudnia 2020 r.

Akcja została stworzona w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w woj. śląskim - wysokim wskaźnikiem zakażeń społęczności lokalnej wirusem SARS-CoV-2 i ma na celu przypomnienie społeczeństwu, jak ważne jest przestrzeganiepodstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa w ograniczaniu rozprzestrzeniania się zakażen wirusem SARS-CoV-2.

Na potrzeby przedsięwzięcia została opracowana ulotka informacyjna, która oprócz informacji, ma budzić do refleksji wyceny zdrowia własnego i innych. Wręczony "mandat zaufania" ma przypominać o obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach użyteczności publicznej, zachowaniu odległości od innych osób min. 1,5 m. oraz prawidłowej higieny rąk. Akcja będzie realizowana na terenie całego województwa śląskiego przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Informacja !

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 r. Straż Miejska w Raciborzu wznowiła swoje funkcjonowanie w normalnym trybie. Mając na względzie bezpieczeństwo obywateli prosimy podczas wizyt w Straży Miejskiej o stosowanie powszechnie obowiązujących środków ochronnych w postaci maseczech.

Akcje Straży Miejskiej:

AKCJA "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY"

W okresie od 16 sierpnia do 30 listopada 2021 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Bezpieczna droga do szkoły", której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz zapoznanie ich z podstawowymi zasadami pozwalającymi unikać różnego rodzaju zagrożeń. 

Akcja "BEZPIECZNY wakacje 2021"

W okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Bezpieczne Wakacje 2020", której celem jest zwiększenie w okresie wakacyjnym poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez między innymi obserwacje dzikich kąpielisk, miejsc przebywania dzieci i młodzieży, obserwacje dworców PKP i PKS oraz prowadzenie prelekcji w klubach osiedlowych.

Akcja "BEZPIECZNY PLAC ZABAW"

W okresie od 18 do 30 czerwca 2020 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Bezpieczny Plac Zabaw", której celem jest eliminowanie potencjalnych zagrożen dla dzieci, występujących na placach zabaw, w postaci np. niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń służących do zabawy.

Akcja "Masz psa - Masz obowiązek"

W okresie od stycznia  do grudnia 2020 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Masz psa - Masz obowiązek", której celem jest zapobieganie zanieczyszczaniu przez psy terenów użytku publicznego oraz eliminowanie zagrożeń dla ludzi ze strony psów pozostających bez nadzoru. 

Akcja "Bezdomni"

W okresie od stycznia  do grudnia 2020 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Bezdomni", której celem jest, szczególnie w okresie zimowym, udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy przez osoby bezdomne, które wyrażą wolę skorzystania z niej. 

Akcja "Dzikie wysypiska"

W okresie od stycznia  do grudnia 2020 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Dzikie wysypiska", której celem jest zapobieganie tworzeniu się nielegalnych miejsc wysypywania odpadów, zanieczyszczaniu terenów użytku publicznego, gruntów polnych i lasów oraz ujawnianie sprawców wysypywania odpadów w miejscach do niedozwolonych.

Akcja "Bezpieczny Rowerzysta"

W okresie od stycznia  do grudnia 2020 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Bezpieczny Rowerzysta", której celem jest eliminowanie niebezpiecznych zachowań ze strony kierujących rowerami oraz przestrzegania przez nich przepisów ruchu drogowego.
 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H