Strona główna Dla Mieszkańców Straż Miejska Aktualności Straży Miejskiej

Akcje Straży Miejskiej:

Akcja "BEZPIECZNY PLAC ZABAW"

W okresie od 13 do 25 maja 2019 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Bezpieczny Plac Zabaw", której celem jest eliminowanie potencjalnych zagrożen dla dzieci, występujących na placach zabaw, w postaci np. niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń służących do zabawy.

Akcja "Zima 2018/2019"

W okresie od stycznia  do 1 listopada 2018 r. do 31 marcaa 2019 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Zima 2018/2019", której celem jest egzekwowanie od właścicieli (współwłaścicieli, zarządców lub użutkowników) obowiązki uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości.

Akcja "Masz psa - Masz obowiązek"

W okresie od stycznia  do grudnia 2019 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Masz psa - Masz obowiązek", której celem jest zapobieganie zanieczyszczaniu przez psy terenów użytku publicznego oraz eliminowanie zagrożeń dla ludzi ze strony psów pozostających bez nadzoru. 

Akcja "Bezdomni"

W okresie od stycznia  do grudnia 2019 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Bezdomni", której celem jest, szczególnie w okresie zimowym, udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy przez osoby bezdomne, które wyrażą wolę skorzystania z niej. 

Akcja "Dzikie wysypiska"

W okresie od stycznia  do grudnia 2019 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Dzikie wysypiska", której celem jest zapobieganie tworzeniu się nielegalnych miejsc wysypywania odpadów, zanieczyszczaniu terenów użytku publicznego, gruntów polnych i lasów oraz ujawnianie sprawców wysypywania odpadów w miejscach do niedozwolonych.

Akcja "Bezpieczny Rowerzysta"

W okresie od stycznia  do grudnia 2019 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Bezpieczny Rowerzysta", której celem jest eliminowanie niebezpiecznych zachowań ze strony kierujących rowerami oraz przestrzegania przez nich przepisów ruchu drogowego.

Informacja dot. Monitoringu Miejskiego:

Realizując obowiązek informacyjny opisany w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm) informujemy, że Miasto Racibórz od 1 stycznia 2010 r. wdrożyło system Monitoringu Wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz. Monitoring pracuje całodobowo i składa się z Centrum monitorowania, które znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej, 10 zintegrowanych punktów kamerowych i stacji bazowej.

Punkty kamerowe rozmieszczone są w następujących miejscach na terenie miasta:

1) Punkt Kamerowy PK 1 – kamera zlokalizowana jest na Placu Dworcowym i zamocowana jest na słupie oświetleniowym. Zasięg kamery obejmuje Plac Dworcowy, ul. Pocztową, Kolejową, Mickiewicza.

2) Punkt Kamerowy PK 2 – kamera zamontowana jest na elewacji budynku przy ul. Odrzańskiej 6. Zasięg kamery obejmuje Rondo Żołnierzy Niezłomnych, ul. Odrzańską, Reymonta, Podwale, Most Zamkowy.

3) Punkt Kamerowy PK 3 – kamera zlokalizowana jest na Placu Dominikańskim i zamocowana jest na słupie oświetleniowym. Zasięg kamery obejmuje Plac Dominikański, Targowisko, Rynek, ul. Batorego, Młyńską.

4) Punkt Kamerowy PK 4 – kamera zamontowana jest na elewacji budynku przy ul. Rynek 14. Zasięg kamery obejmuje Rynek, ul. Chopina, Odrzańską, Plac Dominikański.

5) Punkt Kamerowy PK 5 – kamera zamontowana jest na elewacji budynku przy ul. Rynek 6. Zasięg kamery obejmuje Rynek, ul. Mickiewicza, Nową, Odrzańską, Długą.

6) Punkt Kamerowy PK 6 – kamera zamontowana jest na elewacji budynku przy ul. Opawskiej 21. Zasięg kamery obejmuje ul. Opawską, Staszica, Park Roth.

7) Punkt Kamerowy PK 7 – kamera zamontowana jest na elewacji budynku przy ul. Długiej 22. Zasięg kamery obejmuje ul. Długą, Bankową.

8) Punkt Kamerowy PK 8 – kamera zamontowana jest na elewacji budynku przy ul. Browarnej 16. Zasięg kamery obejmuje ul. Browarną, Solną, Wileńską, Długą.

9) Punkt Kamerowy PK 9 – kamera zamontowana jest na elewacji budynku przy ul. Londzina 38. Zasięg kamery obejmuje ul. Londzina, Reymonta, Głubczycką, Rondo Solidarności.

10) Punkt Kamerowy PK 10 – kamera zlokalizowana jest w Parku Roth i zamocowana jest na słupie oświetleniowym. Zasięg kamery obejmuje Park Roth, ul. Kochanowskiego, Bema.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H