Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

O straży miejskiej

TELFON ALARMOWY STRAŻY MIEJSKIEJ W RACIBORZU - 986

O straży miejskiej:

 • Straż Miejska w Raciborzu jest samorządową umundurowaną formacją powołaną w 1991 roku przez Radę Miasta Racibórz do ochrony porządku publicznego na terenie miasta Racibórz.
 • Od 1 października 2007 roku na mocy porozumienia pomiędzy gminami Straż Miejska działa na terenie miasta Racibórz i gminy Krzyżanowice.
 • Od 27 lutego 2009 roku na mocy porozumienia pomiędzy gminami Straż Miejska działa na terenie miasta Racibórz oraz gmin Krzyżanowice i Kornowac.
 • Straż Miejska jest umiejscowiona organizacyjnie w strukturze Urzędu Miasta Racibórz i ma status jego Wydziału.

Teren działania Straży Miejskiej z Raciborza - Racibórz, Kornowac, Krzyżanowice

Struktura organizacyjna:

Kierownictwo:

 • Komendant: Wiesław Buczyński
 • Z-ca Komendanta: Andrzej Szewczyk

Referat Administracyjno - prawny:

 • st. insp. Sławomir Szczubiał
 • st. insp. Ewa Pichali
 • pracownik ds. obsługi kancelaryjno-biurowej podinsp. Magdalena Demianowska 

Referat Dyżurnych:

 • st. insp. Zbigniew Kliza
 • st. insp. Piotr Twardzik
 • st. insp. Damian Wypych

Referat Dzielnicowo - interwencyjny:

 • Rejon 1 (Centrum - Rynek) - mł. insp. Magdalena Kolarczyk-Guz
 • Rejon 2 (Centrum - Opawska - Słowackiego) - strażnik Monika Kapłanek
 • Rejon 3 (Centrum - Kościuszki - Opawska) - st. insp. Robert Pacholewicz
 • Rejon 4 (Centrum - Łąkowa - Źródlana) - st. insp. Sandra Wiecheć 
 • Rejon 5 (Centrum - Londzina - Starowiejska) - st. insp. Marcin Klaczyński
 • Rejon 6 (Centrum - Opawska - Jana Pawła II) - apl. Patryk Żwaka
 • Rejon 7 (Ostróg) - w zastępstwie st. insp. Marcin Klaczyński
 • Rejon 8 (Markowice) - st. insp. Artur Jackowski
 • Rejon 9 (Kozielska - Miedonia) - st. insp. Mirosław Bończyk
 • Rejon 10 (Ocice) - w zastępstwie st. insp. Mirosław Bończyk
 • Rejon 11 (Brzezie) - st. insp. Roland Bulenda
 • Rejon 12 (Płonia - Obora) - st. insp. Wojciech Litwin 
 • Rejon 13 (Studzienna - Sudół) - st. insp. Mieczysław Nowak
 • Rejon 14 (Gmina Krzyżanowice) - st. insp. Andrzej Łaba
 • Rejon 15 (Gmina Kornowac) - st. insp. Mariusz Frydryk

Referat Monitoringu wizyjnego: 

 • Alicja Romanowska
 • Katarzyna Pundyk
 • Agnieszka Wardenga
 • Paulina Kasza

Szczegółową strukturę organizacyjną straży określa Regulamin Straży nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Racibórz.

do góry