Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Partner zagraniczny

naszywka racibórznaszywka opavaStraż Miejska w Raciborzu współpracuje z Policją Miejską z Opavy (Republika Czeska).

Współpraca ta polega głównie na wymianie doświadczeń, odbywaniu wspólnych szkoleń oraz realizowaniu projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."Przekraczamy granice"

Od października 2008r. do czerwca 2009r. Straż Miejska z Raciborza przy współpracy Policji Miejskiej z Opavy realizowała Projekt pt. „Techniki interwencji po polsku i po czesku”, którego celem było poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności z zakresu technik interwencji, umiejętności posługiwania się językiem czeskim oraz udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013.

Logo "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fundyszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa"

"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fundyszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa"

do góry