Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Dystynkcje służbowe

Poniżej przedstawione są wzory dystynkcji służbowych strażników miejskich od najwyższego stopnia do najniższego, wraz z nazwami stopni:

Ze względu na strukturę organizacyjną w Straży Miejskiej w Raciborzu nie stosuje się dystynkcji służbowych przeznaczonych dla: naczelnika, zastępcy naczelnika, kierownika i zastępcy kierownika.

dystynkcje 1: komendant i zastępca komendanta

dystynkcje 2: naczelnik, zastępca naczelnika, kierownik i jego zastępca

dystynkcje 3: starszy inspektor, inspektor, młodszy inspektor

dystynkcje 4: specjalista starszy, młodszy, specjalista

dystynkcje 5: strażnik, strażnik starszy, młodszy i aplikant

do góry