Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Podstawowe zadania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego realizowane w zakresie zarządzania (reagowania) kryzysowego:

 • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.
 • Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Prezydentowi Miasta wniosku dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego.
 • Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami. Organizowanie i koordynowanie procesu zarządzania (reagowania) kryzysowego na obszarze miasta,
 • Opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego.
 • Opiniowanie gminnego planu ochrony infrastruktury krytycznej.

Podstawa prawna działania:

 • Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa na podstawie następujących aktów prawnych:
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (z dnia 2 kwietnia 1997 r.) - art. 5: "Rzeczpospolita Polska ... zapewnia bezpieczeństwo obywateli ..."
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - art. 7, ust. 1, pkt. 14:
 • "Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
 • W szczególności zadania własne obejmują sprawy: .
 • 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, ."
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)
 • Zarządzenie Nr 683 /2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Kategoria: Gminny Zespól Zarządzania Kryzysowego [19]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-05-11 2024-05-11 Ostrzezenia meteorologiczne zbiorczo nr 78 - burze 1.pdf
ilość pobrań: 27
2024-05-11 Ostrzezenia meteorologiczne zbiorczo nr 78 - burze 1.pdf 277.86KB zobacz
pdf 2024-05-18 2024-05-18 Ostrzeżenie hydrologiczne nr 81 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie dopływów gornej i srodkowej Odry.pdf
ilość pobrań: 27
2024-05-18 Ostrzeżenie hydrologiczne nr 81 gwałtowne wzrosty stanów wody - zlewnie dopływów gornej i srodkowej Odry.pdf 218.89KB zobacz
pdf 2024-06-01 2024-06-01 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 121 - Burze 2 .pdf
ilość pobrań: 23
2024-06-01 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 121 - Burze 2 .pdf 289.7KB zobacz
pdf 2024-06-02 2024-06-02 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 122 - Burze 1 .pdf
ilość pobrań: 25
2024-06-02 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 122 - Burze 1 .pdf 273.73KB zobacz
pdf 2024-06-02 2024-06-02 Ostrzeżenie hydrologiczne nr 104 - gwałtowne wzrosty stanów wody (dopływy górnej i środkowej Odry).pdf
ilość pobrań: 27
2024-06-02 Ostrzeżenie hydrologiczne nr 104 - gwałtowne wzrosty stanów wody (dopływy górnej i środkowej Odry).pdf 218.78KB zobacz
pdf 2024-06-10 2024-06-10 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 138 - Burze 1 i 2.pdf
ilość pobrań: 24
2024-06-10 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 138 - Burze 1 i 2.pdf 443.87KB zobacz
pdf 2024-06-26 2024-06-26 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 153 Burze1 Upały 2.pdf
ilość pobrań: 20
2024-06-26 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 153 Burze1 Upały 2.pdf 396.65KB zobacz
pdf 2024-04-25 Ryzyko PD śr. roczna BaP 25.04.2024.pdf
ilość pobrań: 77
Ryzyko PD śr. roczna BaP 25.04.2024.pdf 202.17KB zobacz
pdf 2024-06-25 Ryzyko przekroczenia PD 35 dni PM10 25.06.2024-1.pdf
ilość pobrań: 25
Ryzyko przekroczenia PD 35 dni PM10 25.06.2024-1.pdf 170.42KB zobacz
pdf 2024-05-05 SLW_2411_BU_20240505033245137.pdf
ilość pobrań: 26
SLW_2411_BU_20240505033245137.pdf 159.12KB zobacz
pdf 2024-05-18 SLW_2411_BU_20240518032524280-1.pdf
ilość pobrań: 27
SLW_2411_BU_20240518032524280-1.pdf 159.02KB zobacz
pdf 2024-05-19 SLW_2411_BU_20240519032838548.pdf
ilość pobrań: 29
SLW_2411_BU_20240519032838548.pdf 159.01KB zobacz
pdf 2024-05-25 SLW_2411_BU_20240524221423289-1.pdf
ilość pobrań: 28
SLW_2411_BU_20240524221423289-1.pdf 159.01KB zobacz
pdf 2024-05-26 SLW_2411_BU_20240526031819164.pdf
ilość pobrań: 29
SLW_2411_BU_20240526031819164.pdf 159.01KB zobacz
pdf 2024-05-30 SLW_2411_BU_20240530075752975.pdf
ilość pobrań: 34
SLW_2411_BU_20240530075752975.pdf 159.11KB zobacz
pdf 2024-05-31 SLW_2411_BU_20240531034359949.pdf
ilość pobrań: 26
SLW_2411_BU_20240531034359949.pdf 159.02KB zobacz
pdf 2024-06-06 SLW_2411_BU_20240606093233656.pdf
ilość pobrań: 29
SLW_2411_BU_20240606093233656.pdf 159.23KB zobacz
pdf 2024-06-26 SLW_2411_UP_20240626065132988.pdf
ilość pobrań: 16
SLW_2411_UP_20240626065132988.pdf 159.06KB zobacz
pdf 2024-06-29 śląskie ryzyko PI O3 w dniu 29.06.2024.pdf
ilość pobrań: 16
śląskie ryzyko PI O3 w dniu 29.06.2024.pdf 166.35KB zobacz
do góry